Granty zdobyte przez pracowników WChem PG w konkursach NCN (11 i 12)

 • OPUS 11 (po odwołaniu):

  1. „Sfrustrowane pary Lewisa (FLP): nowa klasa związków fosforu z zastosowaniem w syntezie i katalizie” (dr inż. R. Grubba – KChN). 466.500 zł.

   

  OPUS 12:

  2. Odpowiedź biologiczna indukowana przez niesymetryczne bisakrydyny o wysokiej aktywności przeciwnowotworowej w komórkach ludzkiego raka okrężnicy i płuc, wzmocniona przez dostarczenie związków w postaci koniugatów z nanocząstkami” (dr hab. E. Augustin – KTLiB) 1.343.202 zł

  3. Pochodne aromatycznych makrolidów polienowych o polepszonej selektywnej toksyczności (prof. dr hab. inż. S. Milewski -KTLiB) 943.050 zł.

   

  SONATA 12:

  4. Badania nad syntezą, charakterystyką właściwości fizykochemicznych oraz fotokatalitycznych nanokompozytów TiO2 opartuych na ferrytach spoinelowych i heksagonalnych  do utleniania zanieczyszczeń organicznych w fazie wodnej (dr inż. A. Zielińska-Jurek – KTCh) 408.600 zł

   

  PRELUDIUM 12:

  5. „Rozwój i walidacja teoretycznego modelu przewidywania stabilizującego i destabilizującego wpływu osmolitów na strukturę białek na podstawie ich sekwencji aminokwasowej” (mgr inż. B. Adamczak – KChF) 91.800 zł

  6. „Kwasy nukleinowe w żywności; rodzaje i zawartość w surowcach i przetworzonych produktach żywnościowych” (mgr inż. J. Głazowska – KChTiBŻ) 49.950 zl

  7. „Opracowanie nowej metody do badania dynamicznych procesów ładowania i rozładowania superkondensatorów litowo-jonowych” (mgr inż. M. Mielniczek – KEKiIM) 138.680 zł

  8. „Mechanizm rozpoznania i wiązania substratów przez Υ-sekretazę na przykładzie prekursora polipeptydów beta-amyloidowych” (mgr inż. Ł. Nierzwicki – KChF) 131.000 zl

  9. „Charakterystyka produktów utlenienia fosfolipidów oraz określenie toksyczności i zdolności utlenionych fosfolipidów i produktów ich trawienia do indukcji komórkowego stresu oksyda-cyjnego w modelowych liniach komórek przewodu pokarmowego (mgr inż. K. Parchem – KChTiBŻ) 100.000 zł

  10. „Synteza i charakterystyka fotoelektroaktywnych warstw tlenku molibdenu otrzymanych na drodze elektrochemicznej anodyzacji molibdenu (mgr inż. M. Szkoda  – KChiTMF) 99.800 zł

   

  Serdecznie gratulujemy wszystkim zdobywcom grantów równocześnie apelując o dalsze intensywne składanie wniosków w kolejnych konkursach – nie tylko NCN.