Aktualności Aktualności

Stypendium doktorskie w projekcie z dziedziny chemii organicznej

 • Laboratorium Katalizy Asymetrycznej w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu
  Warszawskiego poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku doktoranta w ramach projektu badawczego SONATA BIS finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki:

  „Transformacje asymetryczne z użyciem związków hiperwalencyjnego jodu. Połączenie z katalizą nukleofilową oraz nowe chiralne jodoareny jako droga do użytecznych reakcji syntetycznych."

  Wymagania:

  • uzyskanie statusu studenta studiów doktoranckich w zakresie chemii w terminie do 1 października 2017 roku (oferujemy szczegółowe informacje o procedurze rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Chemii UW);
  • stopień magistra chemii z zakresu chemii organicznej lub dziedzin pokrewnych (musi być uzyskany najpóźniej do 20 września 2017 r.);
  • wiedza i doświadczenie z zakresu chemii organicznej, w szczególności syntezy chemicznej;
  • dobra znajomość języka angielskiego;
  • wysoka motywacja i chęć zaangażowania się w pracę naukową.

  Warunki zatrudnienia:

  • stypendium w wysokości 3000 PLN miesięcznie;
  • praca w młodym, prężnie rozwijającym się zespole;
  • nowoczesne laboratoria wyposażone na światowym poziomie w nowo-wybudowanym budynku Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie (1) listu motywacyjnego, (2) CV z wykazem osiągnięć naukowych*, oraz (3) wyciągu ocen ze studiów I- i II-stopnia do kierwonika projektu dr Marcina Kałka, na adres e-mail: m.kalek@cent.uw.edu.pl nie później niż do 15 maja 2017.

  Informacje na temat prac badawczych prowadzonych w Laboratorium Katalizy Asymetrycznej
  można uzyskać pod adresem: http://kalekgroup.pl.

  Wszelkie pytania prosimy kierować na: m.kalek@cent.uw.edu.pl.

  * Do CV proszę dołączyć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”


Aby zobaczyć wygasłe aktualności należy zalogować się za pomocą konta PG oraz przejść do zakładki "Archiwum".