Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, prof. zw. PG
Kierownik Katedry Chemii Analitycznej                                               
telefon: 58 347 10 10
e-mail: jacek.namiesnik@pg.gda.pl
Chemia A, pokój 237
Zainteresowania naukowe:

 • monitoring zanieczyszczeń środowiska
 • związki bioaktywne w żywności
 • techniki przygotowania próbek do badań
 • zielona chemia analityczna

 

Prof. dr hab. inż. Marek Biziuk, prof. zw. PG   
telefon: 58 347 17 83
e-mail: marek.biziuk@pg.gda.pl
Chemia A, pokój 228
Zainteresowania naukowe:

 • pestycydy w środowisku
 • organiczne i nieorganiczne zanieczyszczenia żywności i wody
 • ekotoksykologia
 • Związki Endokrynnie Czynne
 • analiza kryminalistyczna
 • chemometria

 

Prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka,  prof. zw. PG
telefon: 58 347 21 10
e-mail: piotr.konieczka@pg.gda.pl
Chemia A, pokój 236D
Zainteresowania naukowe:

 • analityka i monitoring środowiska
 • analiza śladowa
 • kontrola i zapewnienie jakości wyników analitycznych
 • metrologia chemiczna
 • statystyka chemiczna

 

Prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik, prof. zw. PG
telefon: 58 347 18 33
e-mail: agawasik@pg.gda.pl
Chemia A, pokój 011
Zainteresowania naukowe

 • chromatografia cieczowa
 • spektrometria mas i techniki łączone
 • metody przygotowania próbek do analizy
 • analiza biomarkerów
 • analityka środowiskowa
 • lipidomika

 

Prof. dr hab. inż. Żaneta Polkowska, prof. zw. PG
telefon: 58 347 21 10
e-mail: zanpolko@pg.gda.pl
Chemia A, pokój 235
Zainteresowania naukowe:

 • analityka środowiska
 • opady i osady atmosferyczne, pokrywa śnieżna, lodowce, zanieczyszczenie obszarów Arktyki i Antarktydy, zlewnie wód powierzchniowych: jeziora, rzeki)
 • wody pitne i butelkowane
 • związki powierzchniowo-czynne
 • wykorzystanie materiałów biologicznych w analityce
 • chromatografia jonowa (również 2D), aparaty przenośne
 • identyfikacja związków organicznych obecnych w wodach obszarów wulkanicznych

 

Prof. dr hab. inż. Waldemar Wardencki, prof. zw. PG
telefon: 58 347 22 94
e-mail: waldemar.wardencki@pg.gda.pl
Chemia A, pokój 223B
Zainteresowania naukowe:

 • analityka i monitoring środowiska
 • bezrozpuszczalnikowe techniki przygotowania próbek do analizy chromatograficznej
 • metody analizy związków zapachowych
 • analizatory procesowe
 • zielona chemia analityczna

 

 

Prof. dr hab. inż. Bożena Zabiegałaprof. nadzw. PG
telefon: 58 347 16 32
e-mail: bozena.zabiegala@pg.gda.pl
Chemia A, pokój 226
Zainteresowania naukowe:

 • problemy jakości powietrza wewnętrznego i  atmosferycznego
 • ekotoksykologia
 • Związki Endokrynnie Czynne
 • pozostałości środków kosmetycznych w środowisku
 • olejki eteryczne - ich skład, profil terpenowy, znaczenie terapeutyczne

 

Prof. dr hab. inż. Bogdan Zygmunt, prof. nadzw. PG
telefon: 58 347 23 94
e-mail: bogdan.zygmunt@pg.gda.pl
Chemia A, pokój 223A
Zainteresowania naukowe:

 • analityka i monitoring środowiska
 • techniki przygotowania próbek do analizy chromatograficznej na zawartość śladowych ilości związków organicznych
 • metodyki oznaczania organicznych śladowych składników w różnych próbkach
 • lotne kwasy tłuszczowe- zielona chemia analityczna

 

 

Dr hab. inż. Andrzej Wasik, prof. nadzw. PG                                                
telefon: 58 347 21 10, 58 347 18 33
e-mail: wasia@pg.gda.pl
Chemia A, pokój 236E, 011
www.pg.gda.pl/~wasia
Zainteresowania naukowe:

 • chromatografia cieczowa i gazowa
 • spektrometria mas i techniki łączone
 • metody przygotowania próbek do analizy
 • analityka specjacyjna
 • analiza żywności i dodatków do żywności
 • analityka środowiskowa

 

Dr hab. inż. Marek Tobiszewski
telefon: 58 347 21 94
e-mail: marektobiszewski@wp.pl
Chemia A, pokój 224
Zainteresowania naukowe:

 • oznaczanie związków organicznych w próbkach środowiskowych
 • los środowiskowy związków organicznych
 • zastosowanie technik chemometrycznych w monitoringu środowiska
 • zielona chemia analityczna

 

Dr inż. Tomasz Chmiel
telefon: 58 347 22 10
e-mail: tomasz.chmiel@pg.gda.pl
Chemia A, pokój 227
Zainteresowania naukowe:

 • opracowanie narzędzi/procedur analitycznych i biochemicznych do oceny jakości zdrowotnej produktów o znamionach żywności funkcjonalnej
 • projektowanie żywności o wysokiej jakości zdrowotnej
 • określanie składu fitokompleksu i zawartości związków bioaktywnych w żywności pochodzenia roślinnego
 • oznaczanie związków lotnych i zapachowych za pomocą jedno- i dwuwymiarowej chromatografii gazowej
 • procesy trawienia żołądkowo-jelitowego in vitro
 • chromatografia cieczowa i techniki elektroforetyczne
 • planowanie doświadczeń (DOE)

 

Dr inż. Tomasz Dymerski
telefon: 58 348 64 11
e-mail: tomasz.dymerski@pg.gda.pl
Chemia A, pokój 022
Zainteresowania naukowe:

 • dwuwymiarowa chromatografia gazowa
 • elektroniczne nosy
 • analiza żywności
 • analityka środowiskowa

 

Dr inż. Weronika Hewelt-Belka
telefon: 58 347 18 33
e-mail: weronika.hb@gmail.com
Chemia A, pokój 011
Zainteresowania naukowe:

 • lipidomika oraz metabolomika (analiza próbek biologicznych, w szczególności komórek bakteryjnych oraz ludzkich płynów fizjologicznych)
 • opracowywanie nowych metod analitycznych z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas
 • nowoczesne techniki przygotowania próbek do analizy
 • identyfikacja metabolitów ksenobiotyków z wykorzystaniem techniki MS/MS

 

Dr inż. Renata Jędrkiewicz
telefon: 58 347 21 94
e-mail: renjedrk@pg.gda.pl, rjedrkiewicz@gmail.com
Chemia A, pokój 224
Zainteresowania naukowe:

 • zastosowanie chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas w oznaczaniu zanieczyszczeń żywności
 • metody przygotowania próbek do analizy
 • ekstrakcja ditlenkiem węgla w stanie nadkrytycznym
 • chromatografia z płynem w stanie nadkrytycznym
 • spektrometr mas jako detektor chromatograficzny

 

Dr inż. Paweł Kubica
telefon: 58 347 18 33
e-mail: pawkubic@pg.gda.pl, pawel.kubica.pg@gmail.com
Chemia A, pokój 011
Zainteresowania naukowe:

 • chromatografia cieczowa oddziaływań hydrofilowych
 • oznaczanie związków polarnych
 • wysokorozdzielcza spektrometria mas
 • szybkie metody przygotowania próbek do analizy
 • analiza produktów związanych z e-paleniem

 

Dr inż. Błażej Kudłak
telefon: 58 347 13 56
e-mail: blakudla@pg.gda.pl
Minicentrum Konferencyjne LUWR
Wydziałowy Pełnomocnik Dziekana ds. Programu LLP Erasmus dla studentów przyjeżdżających
Zainteresowania naukowe:

 • ekotoksykologia
 • Związki Endokrynnie Czynne
 • pozostałości farmaceutyków
 • chemometria

 

Dr inż. Mariusz Marć
telefon: 58 347 16 32
e-mail: marmarc@pg.gda.pl
Chemia A, pokój 226
Zainteresowania naukowe:

 • problemy jakości powietrza wewnętrznego i  atmosferycznego
 • narzędzia i urządzenia analityczne do badania emisji związków organicznych z materiałów wewnętrznych
 • wykorzystanie technik pasywnych i aktywnych technik pobierania próbek w monitoringu i analityce zanieczyszczeń środowiska.

 

Dr inż. Justyna Płotka-Wasylka
telefon: 58 347 21 10
e-mail: juswasyl@pg.gda.pl
Chemia A, pokój 236A
Zainteresowania naukowe:

 • oznaczanie amin biogennych w wyrobach winiarskich
 • metody przygotowania próbek do analizy
 • derywatyzacja
 • zielona chemia analityczna