Kierownik Katedry Chemii Analitycznej
prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik

 

Adres:
Katedra Chemii Analitycznej
Wydział Chemiczny
Politechnika Gdańska
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk, Polska

Telefon:
+48 58 347-21-10
+48 58 347-10-10

Fax:
+48 58 347-26-94

E-mail: jacek.namiesnik@pg.gda.pl

Historia Katedry Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej

Informacje o działalności Katedry ukazały się w LC-GC Europe, July/August 2009, 22 (7), 344-353
Pole Positions. Doug Kitson at some of Poland's leading separation science groups

Jesteśmy członkiem: