Kierownik Katedry Technologii Chemicznej
prof. dr hab. inż. Jan Hupka

Adres:
Politechnika Gdańska
Wydział Chemiczny
Katedra Technologii Chemicznej
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

tel/fax: +48 58 347 20 65
e-mail: ktch@pg.gda.pl
NIP: 584-020-35-93

INFORMACJE
Informacje o aktualnie prowadzonych projektach:
Interreg South Baltic: Baltgas
Interreg South Baltic: RBR
Zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Pomorski Biogaz” podsumowującej rezultaty projektu pt. ‘Pomeranian Biogas Model’ współfinansowanego z Funduszy Norweskich, w ramach Programu Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej (akronim POM-BIOGAS).

Udział w konferencji jest bezpłatny (wymagana rejestracja).
Oferty pracy w projektach
Zagadnienia obowiązujące na egzaminie dyplomowym - specjalność Systemy ochrony środowiska dla TOŚ
na studiach inżynierskich (I stopnia)
na studiach magisterskich (II stopnia)
Zajęcia organizacyjne i wprowadzające do przedmiotu „Projekt Technologiczny” odbędą się dla wszystkich grup w jednym terminie (tj. w dniu 26.09.2016 w godz. 14-16 w sali 19B)