Akredytacja dla kierunku BIOTECHNOLOGIA Akredytacja dla kierunku BIOTECHNOLOGIA

Z satysfakcją informujemy, że w wyniku procedury akredytacyjnej, której poddaliśmy się w dniach 26 i 27 stycznia 2016 Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT) udzieliła akredytacji dla kierunku studiów Biotechnologia na obu stopniach na okres pięciu lat. Równocześnie akredytacja została nam udzielona przez European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) na ten sam okres i także dla obu stopni. Odpowiednie certyfikaty można zobaczyć poniżej. Akredytacja taka jest określana jako EUR-ACE, a absolwenci mogą stwierdzać, że są odpowiednio „EUR-ACE® Bachelor” lub „EUR-ACE® Master”.

Nasz kierunek studiów Chemia budowlana (I stopień) otrzymał ceryfikat "Studia z Przyszłością" w I edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów "Studia z Przyszłością" w 2016 roku.
Nasz wydział został również uhonorowany tytułem "Najlepszy Kierunek Studiów" w 2012 roku przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na kierunku Chemia (I stopień) po jego zatwierdzeniu ze strony Polskiej Komisji Akredytacyjnej z oceną doskonałą.