Seminaria i konferencje Seminaria i konferencje

Wykład w Kawiarni Naukowej BFN 27.04.2017


Seminarium Wydziałowe 26.04.2017

 • Serdecznie zapraszam na nietypowe Seminarium Wydziałowe

  26 kwietnia 2017 roku

   

  12.15 Audytorium Chemiczne

  Prelegent: dr Jacek Achrem-Achremowicz

  Tytuł wykładu: Zastosowanie technik rozpraszania światła laserowego MALS i DLS w badaniach: białek, polimerów, (nano)cząstek i innych makromolekuł, w trybie ciągłym oraz jednorazowym.

  W prezentacji omówione będą podstawy teoretyczne oraz zastosowania technik rozpraszania światła laserowego statycznego (SLS) i dynamicznego (DLS) do charakterystyki makromolekuł.

  Omówiona zostanie także nowa technologia separacyjna - frakcjonowanie w asymetrycznym polu sił przepływu (AF4).

  Ilustracją prezentacji będą praktyczne zastosowania SLS i DLS w analizie: białek, polimerów i cząstek (nano, VLP, itp.), zarówno w trybie wsadowym jak i w sprzężeniu z technikami separacyjnymi: chromatografią żelową (SEC) oraz AF4.

  Prelegent jest absolwentem Wydziału Technologii Żywności na Akademii Rolniczej w Krakowie oraz Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę doktorską obronił na Wydziale Farmaceutycznym UJ. Przez 5 ostatnich lat był przedstawicielem firmy Wyatt Technology Europe (WTE) w Polsce. Obecnie współpracuje z firmą Polygen, która jest dystrybutorem WTE w Polsce.

   

  13.15 Sala 112 (Chemia A)

  Prelegent: dr Lidia Adamczyk - Katedra Chemii, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Politechnika Częstochowska.

  Tytuł wykładu: Otrzymywanie i charakterystyka fizykochemiczna złożonych warstw  tlenkowych o określonej funkcjonalności w ochronie przed korozją oraz  zdolności do elektrochemicznej konwersji i magazynowania ładunku

  Prelegentka zaprezentuje swoje osiągnięcia w ramach wykładu habilitacyjnego (dziedzina Nauk Technicznych, dyscyplina: Technologia Chemiczna).

  Prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik
  Prodziekan ds. Nauki
  Wydział Chemiczny


Konferencja BioMillenium 2017

 • W dniach 6-8 września 2017 na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Biotechnologów i Mikrobiologów BioMillenium 2017. Tematem Konferencji będą "Trendy i rozwiązania w biotechnologii i mikrobiologii".

  Serdecznie zapraszamy.

  Więcej informacji na stronie http://pg.edu.pl/biomillenium-2017


Wcześniejsze seminaria Wcześniejsze seminaria

Seminarium Wydziałowe 29.03.2017 Seminarium Wydziałowe 29.03.2017


W najbliższą środę, 29.03.2017 o godz. 12:15 zapraszamy wszystkich do sali 112, Chemia A na seminarium, które wygłosi profesor dr hab. nauk medycznych...

Seminarium Wydziałowe 22.02.2017 - odwołane Seminarium Wydziałowe 22.02.2017 - odwołane


Z przyczyn on nas niezależnych dzisiejsze seminarium zostało odwołane. Temat: "Od czekolady do morfiny" Miejsce i czas: 22.02.2017, Chemia...

Seminarium wydziałowe Seminarium wydziałowe


14 grudnia 2016 ( środa ) Seminarium wydziałowe Wykład zatytułowany: „ Wpływ wiązań wodorowych (+)N-H···S(-) na aranżację cząsteczek w kryształach...

A dynamic NMR studies in solution and in solid state of metal co-ordinated white phosphorus A dynamic NMR studies in solution and in solid state of metal co-ordinated white phosphorus


09.10.2014 , Chemia  A , sala  112 ,  dr Maria Caporali  (Instytut Chemii Metaloorganicznej, Włoska Akademia Nauk, Florencja) ...

Projektowanie, synteza i analiza aktywności inibitorów katepsyny G i ludzkiej elastazy neutrofilowej Projektowanie, synteza i analiza aktywności inibitorów katepsyny G i ludzkiej elastazy neutrofilowej


Dzien Dobry, Zapraszam uprzejmie (ponownie) do udziału w seminarium wydziałowym w srode 17 grudnia do Minicentrum Konferencyjnego o godz. 14.15. Gosciem...