dr inż. Janusz Szczepaniak dr inż. Janusz Szczepaniak


Z żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 29.12.2016 r. zmarł w wieku 81 lat dr inż. Janusz Szczepaniak. Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki...

dr. inż. Maria Bogucka-Ledóchowska dr. inż. Maria Bogucka-Ledóchowska


Z żalem informujemy, że 30 listopada odbył się pogrzeb długoletniej nauczycielki akademickiej naszego Wydziału, ostatnio emerytki PG, dr inż. Marii...

prof. dr hab. inż. Ilona Kołodziejska prof. dr hab. inż. Ilona Kołodziejska


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 24 listopada 2016 zmarła prof. dr hab. inż. Ilona Kołodziejska, wybitny specjalista w dziedzinie chemii i...

doc. dr inż. Aleksander Stankiewicz doc. dr inż. Aleksander Stankiewicz


12.11.2016 zmarł w wieku 91 lat dawny absolwent i emerytowany pracownik PG, doc. dr inż. Aleksander Stankiewicz. długoletni nauczyciel akademicki naszego...

mgr Ligia Zasławska mgr Ligia Zasławska


W dniu 27 października odbył się pogrzeb emerytki PG, pani mgr Ligii Zasławskiej, wieloletniej pracownicy Katedry Chemii Analitycznej, a ostatnio – do 2006...

prof. dr hab. Józef Kur prof. dr hab. Józef Kur


26 października 2016 roku nieoczekiwanie zmarł prof. dr hab. Józef Kur, wieloletni kierownik Katedry Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii. Urodzony...

prof. dr inż. Edward Borowski prof. dr inż. Edward Borowski


W dniu 17.08.2016 zmarł prof. dr inż. Edward Borowski. Emerytowany profesor Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, wybitny naukowiec o światowej...

dr inż. Edward Dunajski dr inż. Edward Dunajski


Z żalem informujemy, że w lipcu 2016 odszedł od nas długoletni nauczyciel akademicki naszego wydziału, a ostatnio emeryt PG, dr inż. Edward Dunajski. Miał...

Andrzej Żurawski Andrzej Żurawski


W dniu 13.07.2016 r. w wieku 60 lat zmarł Andrzej Żurawski urodzony 19.10.1956 r. Przez ostatnie (prawie) 30 lat pracy zawodowej związany był z Wydziałem...

Krzysztof Pogorzelski Krzysztof Pogorzelski


W dniu 24 maja 2016 roku zmarł Krzysztof Pogorzelski urodzony 18.02.1954 r. w Łodzi. Pracownik warsztatu Wydziału Chemicznego w latach 1977-2016. ...

prof. dr hab. inż. Andrzej Stołyhwo prof. dr hab. inż. Andrzej Stołyhwo


18. kwietnia 2016 roku zmarł w wieku 77 lat prof. dr hab. inż. Andrzej Stołyhwo. Wilniuk z urodzenia, gdańszczanin z wyboru. Absolwent Wydziału...