Praktyki i staż

Zasady realizacji praktyk przez studentów na Wydziale Chemicznym

W związku z licznymi zapytaniami i wątpliwościami studentów zamieszczamy doprecyzowane informacje dotyczące zasad realizacji praktyk na Wydziale Chemicznym.

Jeżeli student jest zarejestrowany na IV semestrze (planowo) – może realizować praktykę TYLKO dodatkową- nie będzie ona zaliczona jako obowiązkowa – wymagana jest zgoda Pełnomocnika ds. Staży i Praktyk dr inż. M. Strankowskiego (druk do pobrania: Zgoda promotora na wcześniejszą realizację praktyki zawodowej)

Jeżeli student powtarza semestr i jest zarejestrowany na IV sem. – może realizować praktykę dodatkową lub obowiązkową (wyłącznie w przypadku realizacji pełnego programu studiów z semestru VI – 30ECTS oraz wybranej specjalności), wymagana jest zgoda promotora na realizację praktyki oraz Pełnomocnika ds. Staży i Praktyk (druk do pobrania: Zgoda promotora na wcześniejszą realizację praktyki zawodowej)

Jeżeli student jest zarejestrowany na II stopniu studiów realizuje tylko praktykę dodatkową – nie jest wymagana zgoda Pełnomocnika ds. Staży i Praktyk.

Student przebywający na praktyce dodatkowej, na podstawie umowy pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Chemicznym a Zakładem Pracy musi uzyskać zaliczenie zgodnie z procedurą wymaganą do zaliczenia praktyki obowiązkowej.

Praktyka dodatkowa nie może być uznana jako obowiązkowa w kolejnym roku akademickim.

Studenci przebywający na praktyce dodatkowej nie są ubezpieczeni od NNW przez Wydział – należy się ubezpieczyć samodzielnie.

Termin rozliczenia praktyki – 2 tygodnie od terminu jej zakończenia.

aktualizacja 20.10.2015

 

Rejestracja i rozliczanie praktyk

 1. Praktykę należy zarejestrować w Wirtualnym Dziekanacie najpóźniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki w przedsiębiorstwie.
 2. Formularz w Wirtualnym Dziekanacie należy wypełnić poprawnie co do terminu praktyki, nazwy firmy, adresu oraz osoby podpisującej umowę ze strony firmy.
 3. Rozliczenie praktyki jest możliwe w okresie 14 dni od terminu jej zakończenia.
Kierunek Czas trwania praktyk
Biotechnologia 4 tygodnie
Inżynieria Biomedyczna 4 tygodnie
Inżynieria Materiałowa* 4 tygodnie
Chemia* 6 tygodni
Ochrona Środowiska w języku angielskim (EPM)* 6 tygodni
Technologia Chemiczna* 6 tygodni
Technologie Ochrony Środowiska* 6 tygodni
Chemia budowlana** 6 tygodni
Konserwacja i degradacja materiałów                           4 tygodnie                              
Zielone technologie i monitoring                                      6 tygodni                                
Green technologies and monitoring                                 6 tygodni                                

*obowiązkowe od roku akademickiego 2009/2010

**praktyka przemysłowa lub laboratorium dyplomowe

Praktyki mogą być również realizowane w ramach międzynarodowych programów dydaktycznych LLP ERASMUS i IAESTE.
(W przypadku praktyk zagranicznych, oraz nieobowiązkowych, Wydział nie zapewnia ubezpieczenia)

 

Etapy realizacji praktyk zawodowych

 1. Wybór miejsca i czasu realizacji praktyki (realizuje student).
 2. Rejestracja praktyki w Wirtualnym Dziekanacie.
 3. Przygotowanie i podpisanie umowy (realizuje Dziekanat).
 4. Wydrukowanie karty praktyk zawodowych (wzór na stronie Wydziału oraz po zalogowaniu na Wirtualnym Dziekanacie).
 5. Uzyskanie potwierdzenia na karcie praktyki o odebraniu umowy.
 6. Dostarczenie do firmy umowy oraz zwrot podpisanej kopii do Dziekanatu.
 7. Realizacja praktyki zawodowej.
 8. Uzyskanie potwierdzenia o odbyciu praktyki, na karcie praktyk.
 9. Przygotowanie sprawozdania z praktyki.
 10. Przedstawienie sprawozdania Katedralnemu Opiekunowi Praktyk oraz uzyskanie potwierdzenia na karcie praktyk.
 11. Wysłanie (drogą elektroniczną) sprawozdania do Pełnomocnika Dziekana ds. Staży i Praktyk.
 12. Rozmowa z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Staży i Praktyk (należy przynieść kartę praktyki zawodowej).
 13. Uzyskanie zaliczenia praktyki zawodowej.

W celu uzyskania zaliczenia praktyki zawodowej należy zgłosić się do Pełnomocnika Dziekana ds. Staży i Praktyk z kompletem dokumentów, w godzinach konsultacji, w każdy poniedziałek od 730-830.

___________________________________________
Pełnomocnik Dziekana ds. Staży i Praktyk
dr inż. Michał Strankowski
Chemia C, pok. 210a
tel. +48 58 347 2434
e-mail: michal.strankowski@pg.gda.pl

 

Dokumenty do pobrania

Regulamin praktyk zawodowych
Regulamin długoterminowych staży badawczo-przemysłowych
Karta praktyki
Załącznik nr 1: Program ramowy (4 tygodnie praktyk)
Załącznik nr 1: Program ramowy (6 tygodni praktyk)
Katedralni opiekunowie praktyk
Zgoda promotora na wcześniejszą realizację praktyki zawodowej
Spis firm, w których studenci Wydziału Chemicznego realizowali praktyki (2015/16)
 

 

Oferty praktyk:

Informacja na temat praktyk w Sondex Sp. z o.o.

Szanowni Państwo istnieje możliwość realizacji praktyk w firmie Sondex Sp. z o.o./ Sondex Braze Sp z.o.o.
Danfoss Heating Segment, Żelazkowo 14, 84-351, Nowa Wieś Lęborska Poland.

Praktykanci będą mieli możliwość zapoznania się z:
- Procesem wulkanizacji mieszanki gumowej (na różnego rodzaju mieszankach NBR, EPDM, FKM, Chloroprene),
- Etapami wulkanizacji,
- Wpływu temperatury, czasu i ciśnienia na mieszanki gumowe,
- Testy reometryczne, Testy Compression Set, Testy twardości,
- Wpływu parametrów wulkanizacji na produkt - wady wizualne,
- Analiza skurcz mieszanek,
- Wpływ czynników atmosferycznych i czasu na produkt gotowy.

W przypadku zainteresowania praktyką proszę kontaktować się z Pełnomocnikiem Dziekana ds.Praktyk

lub bezpośrednio z:

Katarzyna Mielewczyk
Quality Manager
SONDEX SP. Z O.O./ SONDEX BRAZE SP Z.O.O.
Danfoss Heating Segment
Żelazkowo 14, 84-351, Nowa Wieś Lęborska Poland
Mobile+48 668 891 093
www@sondex.net.pl | kam@sondex.net.pl

 

Praktyki w firmie Michelin

Chciałabym poinformować, że ruszyła rekrutacja na staż w Michelin dla studentów PG. Jest to już trzecia edycja Programu Praktyk Semestralnych. Dotychczas polegało to na zrealizowaniu samodzielnego, ambitnego projektu z różnych dziedzin, w zależności od działu, w jakim odbywany jest staż. Przydziału dokonuje Rekrutacja Michelin.
Jest to program, który realizowany jest w trakcie semestru, dlatego wymagane jest, aby przynajmniej jeden dzień w tygodniu pojawić się w siedzibie firmy. Staż dotychczas był płatny.
Więcej szczegółów i najnowsze aktualizacje oraz zmiany pojawiają się na stronie facebook: Program Praktyk Semestralnych w Michelin PG. 
Proszę, kierować pytania na stronę facebook lub za pośrednictwem maila:
ambasador.michelin.pg@gmail.com  Michelin.pdf


 

Fermentum Mobile sp. z o.o. otwiera program praktyk studenckich w roku akademickim 2016/2017.


Nasza firma zajmuje się produkcją drożdży piwowarskich dla piwowarów domowych i browarów rzemieślniczych. Obserwowany w ostatnich latach dynamiczny rozwój sceny piw rzemieślniczych w Polsce dokonuje się przy naszym aktywnym udziale. Znacie stare piwowarskie powiedzenie że to wprawdzie piwowar przygotowuje w browarze brzeczkę jednak to drożdże robią z niej piwo? Najwyższej jakości drożdże piwowarskie różnorodnych szczepów dostarczamy właśnie my.
 

Nasza oferta skierowana jest do studentów chcących poznać bliżej technologię wytwarzania piwa oraz przemysł fermentacyjny lub/i rozważających rozwijanie swej kariery w tym kierunku. Charakterystyka naszej działalności sprawia iż miesiące letnie są okresem spowolnienia produkcji. Dlatego proponujemy odbycie praktyk w trakcie trwania roku akademickiego, z dogodnym, dopasowanym do planu zajęć harmonogramem.

Praktyki będą odbywały się w siedzibie firmy przy ul. Podwale Przedmiejskie 20 w Gdańsku. W programie praktyk przewidujemy zapoznanie studentów z następującymi zagadnieniami :

- przechowywanie i propagacja kultur drożdżowych
- charakterystyka różnych szczepów drożdży piwowarskich
- przygotowanie medium hodowlanego
- obsługa autokalwu
- specyfika logistyki drożdży świeżych

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres biuro@fermentum-mobile.pl.

 

Praktyka J. S. Hamilton Poland pdf

Staż w Polpharmie Biologics!

Uruchomiony został program staży w Polpharmie Biologics.
Termin na składanie wniosków to 10 grudnia br.
Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://www.laboratorium-kariery.pl/

 

Praktyki studenckie w firmie Dracon sp. z o.o. pdf

Praktyki studenckie na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego

 

Możliwość realizacji staży i praktyk (w trakcie semestru)

Osoby zainteresowane stażami oraz praktykami w zakładach produkcyjnych ADM (w Czerninie oraz Malborku), jak również w laboratorium Luvier Sp. z o.o. w Gdyni, proszę o kontakt.

Michał Strankowski

 


Propozycja stażu w ramach programu Erasmus+

 • Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” poszukuje stażysty wśród studentów Politechniki Gdańskiej w ramach programu Erasmus + do biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli. Przewidziany termin stażu to 14 września – 6 grudnia 2015. Podczas stażu można się dowiedzieć dużo na temat pracy instytucji europejskich oraz biur i przedstawicielstw działających przy Unii Europejskiej. Dodatkową okazją jest uczestnictwo w konferencjach, seminariach i warsztatach dotyczących najciekawszych zagadnień polityki europejskiej.

  Stowarzyszenie zapewnia nieodpłatnie pokój w mieszkaniu służbowym, a wynagrodzenie będzie pochodzić ze środków programu Erasmus +. Więcej informacji na temat stażu można znaleźć na stronie internetowej: http://pomorskieregion.eu/program_stazowy-p52

  Zgłoszenia zawierające CV oraz list motywacyjny proszę zgłaszać na adres j.ciolek@pomorskieregion.eu do dnia 30 sierpnia br. (PRZEDŁUŻONY CZAS PRZESYŁANIA ZGŁOSZEŃ)

  W razie jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt.

  Jakub Ciołek

  EU Policy Officer

  POMORSKIE Regional EU Office|Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Brukseli

  Rue du Luxembourg 3, 1000 Bruxelles

  Tel.: +32 2 207 13 73+48 58 333 45 81

  Mob.: +32 473 932 045 

  E-mail: j.ciolek@pomorskieregion.eu