Konkurs na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską, magisterską z zakresu tworzyw sztucznych

 • Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych ogłasza konkurs z zakresu tworzyw sztucznych. Zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie określa Regulamin dostępny poniżej oraz na stronach: www.pzpts.pl

  Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 września 2017 r.
  Nagroda w konkursie - 5 000 złotych
  Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 15 grudnia 2017 r.

    Formularz zgłoszenia znajdziecie w Regulaminie. Wraz z wypełnionym formularzem należy przedłożyć:

  1. jednostronne streszczenie pracy;

  2. potwierdzenie obrony pracy lub zaświadczenie o ukończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu magistra lub doktoranta wydane przez uczelnię (Sekretariat studiów lub Dziekanat),

  3. Opinię promotowa lub recenzenta i ich pisemną zgodę na wykorzystanie opinii lub recenzji w Konkursie.

  Pracę, formularz wraz z załącznikami należy w formie elektronicznej przesłać na adres: office@tworzywa.org.pl, a oryginał formularza na adres: 
  Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych
  00-727 Warszawa, ul. Zbyszka Cybulskiego 3

  Wszelkie informacje dotyczące Konkursu można uzyskać w biurze PZPTS tel. 603 626 656, e-mail: office@tworzywa.org.pl

Załączone pliki