Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło komkurs ETIUDA 5. Jednym z laureatów konkursu jest mgr inż. Mateusz Daśko z naszego Wydziału.

  • ETIUDA to konkurs na stypendia doktorskie skierowany do osób przygotowujących rozprawę doktorską. Laureaci otrzymają 4,5 tys. zł miesięcznie, a także odbędą staż w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym. Mgr inż. Mateusz Daśko otrzymał dofinansowanie w wysokości 110,7 tys. zł. Już wiadomo, że wyjedzie na staż na Uniwersytet CEU San Pablo w Hiszpanii. Tematem jego pracy doktorskiej jest „Projektowanie, synteza oraz badanie aktywności biologicznej nowych amidosiarczanowych inhibitorów sulfatazy steroidowej, zawierających w swojej konstytucji ugrupowania fosforowe lub wiązania C-F". Jego opiekunem naukowym jest prof. Janusz Rachoń z Katedry Chemii Organicznej.

    W piątej edycji konkursu zdecydowano się zwiększyć wysokość stypendiów przyznawanych doktorantom o 1,5 tys. zł. w porównaniu z poprzednimi.

    O środki na badania w ramach konkursu ETIUDA 5 ubiegali się przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych. Najwięcej, bo aż 157 wniosków, nadesłali przedstawiciele nauk ścisłych i technicznych, z których finansowanie o łącznej wysokości 4 mln zł otrzymało 40 kandydatów. Łącznie w obecnej edycji na stypendia doktorskie NCN przekaże prawie 10 mln zł, a o finansowanie starało się 389 badaczy.

    Władze wydziału składają gratulacje doktorantowi, jak i jego opiekunowi naukowemu.