Nagroda GTN dla dr inż. Renaty Jędrkiewicz dr inż. Monika Wilamowska-Zawłocka zdobywczynią grantu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej Oferta stypendialna dla studenta/doktoranta

Galeria

Galeria

Wyróżnienia

Wyróżnienia

Aktualności
Obrony prac doktorskich

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.