Podkomisja dla kierunku TCH

  • Rozpoczęły się prace nad zasadniczą modyfikacją programu studiów dla kierunku Technologia Chemiczna, zgodnie z zapowiedzią prodziekana Chrzanowskiego na RW w dniu 8 czerwca. Bardzo proszę członków podkomisji, jak również zainteresowanych wykładowców o przekazywanie swoich uwag i sugestii na adres (najlepiej oba) e-mail: heljanik@pg.gda.pl oraz wojtek_c@pg.gda.pl. O postępach prac będę informował na bieżąco.