Prof. Jacek Namieśnik uhonorowany Nagrodą Prezesa Rady Ministrów na rok 2017

  • Nowe rozwiązania metodyczne i aparaturowe w zakresie analityki środowiskowej, żywności i medycznej stanowiły podstawę do  nagrodzenia profesora Jacka Namieśnika jako jednego z najbardziej rozpoznawalnych na świecie polskich chemików, współtwórcę polskiej szkoły analitycznej zaliczanej do międzynarodowej czołówki. Jego wybitne osiągnięcia naukowe to m.in. nowatorskie propozycje metodyczne i aparaturowe, które mają nie tylko kluczowe znaczenie dla praktyki analitycznej w ważnych dziedzinach biologii, medycyny i środowiska, ale także stymulują rozwój tych dziedzin. Dorobek profesora Jacka Namieśnika znalazł uznanie międzynarodowej społeczności naukowej, o czym świadczą znakomite parametry bibliometryczne, jak i szeroka współpraca z wiodącymi, światowymi ośrodkami uniwersyteckimi. Wniosek o przyznanie profesorowi Nagrody Prezesa Rady Ministrów został złożony przez Radę Wydziału Chemicznego PG w ubiegłym roku.

    Prace znajdujące się w dorobku prof. Jacka Namieśnika cieszą się dużym zainteresowaniem w środowisku naukowym, czego przejawami są 7755 niezależnych cytowań oraz wartość liczbowa indeksu Hirscha wynosząca 46 (wg Web of Science na dzień 24.07.2017). Sumaryczna wartość liczbowa współczynnika oddziaływania (Impact Factor, IF) czasopism, w których te prace zostały opublikowane wynosi 1975,81. Profesor Jacek Namieśnik wypromował dotychczas 64 doktorów, w tym 14 jako współpromotor. Jest również promotorem lub współpromotorem w 9 otwartych przewodach doktorskich i opiekunem 3 słuchaczy studium doktoranckiego oraz współautorem 10 przyznanych patentów, w tym 1 patentu europejskiego i 4 zgłoszeń patentowych. W latach 1990–1996 był prodziekanem Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, w latach 1996–2002 i 2005–2012 pełnił funkcję dziekana, a od 1995 roku jest kierownikiem Katedry Chemii Analitycznej.

    Profesor Jacek Namieśnik został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Polonia Restituta przez Prezydenta Andrzeja Dudę. Jest także doktorem honoris causa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Wojskowej Akademii Technicznej oraz profesorem honorowym Uniwersytetu w Bukareszcie. Warto dodać, że profesor Namieśnik otrzymał już Nagrodę Prezesa RM za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie inżynierii środowiska w 2007 roku.

    Jako wnioskodawcy, cieszymy się ze skuteczności wniosku oraz składamy laureatowi najlepsze gratulacje

    Dziekan i Rada Wydziału Chemicznego PG