Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia

  • Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego została umieszczona informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018.

    Warunki przyznania stypendium oraz pliki do pobrania znajdują się na stronie MNiSzW.