Zgłoszenie udziału w obchodach 75-lecia Wydziału Chemicznego PG

Wypełnienie formularza nie jest wymagane do wzięcia udziału w obchodach 75-lecia Wydziału. Pozwoli nam to jednak oszacować liczbę osób które, zdecydują się świętować razem z nami.

Jeżeli nie chcesz wypełniać formularza, to możesz powiadomić nas o swojej obecności w inny sposób.

Data wygaśnięcia 2020-05-29 23:59:00

To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1


To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1


To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1


To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1


Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1


Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1


Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1


To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1

Możesz podać adres e-mail, na który chcesz otrzymać potwierdzenie wysłania formularza.

Może to być inny adres mailowy niż podany do kontaktu.


To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym i potwierdź zapoznanie się znim.

 


Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1

Jeżeli wyrazisz zgodę, to zachowamy przekazane nam dane również po obchodach 75-lecia Wydziału Chemicznego PG wykorzystując je do kontaktu w przyszłości, np. w przypadku organizacji kolejnych zjazdów Absolwentów.