Sukces dr hab. inż. Moniki Wilamowskiej-Zawłockiej oraz dr hab. inż. Andrzeja Nowaka Pierwsze posiedzenie Rady Dyscypliny Wydziału Chemicznego Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena

Galeria

Galeria

Wyróżnienia

Wyróżnienia

Aktualności
Obrony prac doktorskich
Seminaria Wydziałowe

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.