Kontakt Kontakt

dr hab. inż. Agnieszka Pladzyk – pełnomocnik Dziekana ds. Absolwentów i kontaktów ze Stowarzyszeniem Absolwentów
Chemia A, pok. 52
58 347 23 29
agnieszka.pladzyk@pg.edu.pl

Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny
Katedra Chemii Nieorganicznej
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk