Nasi Absolwenci Nasi Absolwenci

Brzozowska Justyna

mgr inż. Justyna Brzozowskatechnolog RDI w firmie Tikkurila Polska SA, absolwentka kierunku Biotechnologia I stopień, inżynierii materiałowej – specjalizacja inżynieria korozyjna II stopień rocznik 2014.


Fagiewicz Robert

mgr inż. Robert Fagiewiczabsolwent kierunku EP&M, rocznik 2015; dalsza edukacja: 2015-2017 studia II stopnia: Advanced Spectroscopy in Chemistry, Université Lille 1 - Sciences et Technologies (France) and Università di Bologna (Italy), a następnie studia III stopnia: Institut de Génétique et Biologie Moléculaire et Cellulaire (IGBMC), Strasbourg (France).


Fedorowicz Joanna

mgr inż Joanna Fedorowiczabsolwentka kierunku Biotechnologia, rocznik 2014, aktualnie w trakcie studiów doktoranckich w Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej GUMed.


Talbierz Szymon

dr inż. Szymon TalbierzPrezes Zarządu firmy Svanvid Sp. z o.o., absolwent kierunku Biotechnologia rocznik 2011, a w wolnym czasie miłośnik triathlonu, zainteresowany dalszym rozwojem osobistym.