Sekcja ds. Aparatury i Zamówień Publicznych | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Sekcja ds. Aparatury i Zamówień Publicznych

mgr Sławomir Malinowski

Kierownik sekcji

tel: +48 58 348 62 46

fax: +48 58 348 60 79
kom: +48 517 849 326
e-mail: slawomir.malinowski@pg.edu.pl

Budynek 6 – Chemia A, pok. 311

Zakres działania sekcji:

Naprawy aparatury specjalistycznej, naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne, serwis, zamówienia publiczne, prowadzenie ewidencji majątkowej, przeprowadzanie inwentaryzacji majątku, likwidacja aparatury i przedmiotów nietrwałych oraz przedmiotów znajdujących się na ewidencji ilościowej i pozabilansowej, obsługa serwisowa aparatury specjalistycznej, ścisła współpraca z Działem Ekonomiczno-Finansowym WCH oraz Działem Zamówień Publicznych PG.

(źródło: Zarządzenie Dziekana L.dz. 211/WCH/08 z dnia 04.02.2008)