Sekcja Gospodarki Materiałowo-Magazynowej | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Sekcja Gospodarki Materiałowo-Magazynowej

Stanisław Kaczmarski

Kierownik sekcji

tel: +48 58 347 14 83 (A313)
tel: +48 58 347 26 38 (Mag. WCh)
tel: +48 58 347 12 23 (Mag. ul. Sobieskiego)
e-mail: stanislaw.kaczmarski@pg.edu.pl

Budynek 6 – Chemia A – pok. 313

Henryk Gorzeń

kom: +48 608 008 080
e-mail: henryk.gorzen@pg.edu.pl

Budynek 6 – Chemia A – pok. 308a

Jan Pokojnikow

tel: +48 58 347 26 38 (Mag. WCh.)
tel: +48 58 347 12 23 (Mag. ul. Sobieskiego)
e-mail: jan.pokojnikow@pg.edu.pl

Budynek 8 – Magazyn WCh

Wojciech Markowski

tel: +48 58 347 22 51
kom: +48 571 206 263

Budynek 6 – Chemia A – pok. 23

Zakres działania sekcji:

  • zaopatrzenie w odczynniki chemiczne, materiały biurowe i papiernicze, materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek (bębny, tusze, tonery, płyty CD itp.),
  • obsługa ogólnouczelnianego magazynu odczynników chemicznych,
  • dostawa gazów technicznych, zakup materiałów i osprzętu, odprawy celne.

(źródło: Zarządzenie Dziekana L. dz. 211/WCH/08 z dnia 04.02.2008)