VI Akademia Sokowa

Program konferencji Program konferencji

8.00 – 8.45

Rejestracja uczestników

8.45 – 9.00

Powitanie:

Główny organizator – dr hab. inż. Edyta Malinowska – Pańczyk

Dziekan Wydziału Chemicznego PG – prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik

Prezes Oddziału Gdańskiego PTTŻ – dr hab. inż. Aleksandra Wilczyńska

Sekretarz Generalny KUPS – dr inż. Barbara Groele

9.00 – 9.20

dr hab. inż. Krystian Marszałek, IBPRS: Zastosowanie wysokich ciśnień do przetwarzania soków

9.20 – 9.40

dr hab. Renata Kazimierczak, SGGW: Soki owocowe i warzywne z produkcji ekologicznej jako źródło składników bioaktywnych

9.40 – 10.00

mgr inż. Filip Kłobukowski, GUMED: Znaczenie fruktozy w sokach

10.00 – 10.20

dr inż. Dariusz Nowak, CMB: Właściwości antyoksydacyjne wybranych soków owocowych i ich możliwość zastosowania w profilaktyce chorób układu krążenia

10.20 – 10.40

dr hab. inż. Edyta Malinowska-Pańczyk, PG, Zagospodarowanie wytłoków owocowych do otrzymywania fermentowanych napojów owocowych posiadających cechy żywności funkcjonalnej

10.40 – 11.00

Dyskusja

11.00 – 11.30

Przerwa kawowa

11.30 – 11.50

prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak, CBIMO: Innowacyjne opakowania do soków w świetle nowych wymogów Gospodarki w Obiegu Zamkniętym

11.50 – 12.10

dr hab. inż. Alina Kunicka – Styczyńska, PŁ: Polskie izolaty środowiskowe bakterii Alicyclobacillus acidoterrestris i ich biofilmy – wskaźnik kontroli jakości soków owocowych

12.10 – 12.30

dr inż. Beata Przygoda, IŻŻ: Sok pomarańczowy odtworzony z soku zagęszczonego – produkcja, właściwości, wartość odżywcza

12.30 – 13.00

prof. dr hab. Witold Płocharski, IO, dr inż. Barbara Groele, KUPS: System Jakości Certyfikowany Produkt (CP)

13.00 – 13.30

Dyskusja

13.30 – 14.30

Obiad

Logotypy