Aktualności Aktualności

Badania nowej grupy związków przeciwnowotworowych

Ruszają prace nad nową grupą związków o właściwościach przeciwnowotworowych w Katedrze Technologii Leków i Biochemii. Fundusze na badania w wysokości 1 343 220 zł otrzymała dr hab. Ewa Augustin w ramach grantu OPUS 12 zatytułowanego: "Odpowiedź biologiczna indukowana przez niesymetryczne bisakrydyny o wysokiej aktywności przeciwnowotworowej w komórkach ludzkiego raka okrężnicy i płuc, wzmocniona przez dostarczenie tych związków w postaci koniugatów z nanocząstkami". Badane bisakrydyny zsyntetyzowane zostały w grupie kierowanej wcześniej przez prof. Jerzego Konopę. Celem naukowym projektu jest zbadanie efektów działania tych związków na poziomie komórkowym. W szczególności oceniony zostanie potencjał związków do indukowania specyficznej odpowiedzi komórkowej, takiej jak: apoptoza, nekroza, katastrofa mitotyczna, autofagia, starzenie komórkowe, w komórkach ludzkich nowotworów płuc i okrężnicy. Dodatkowo, zastosowane zostaną koniugaty bisakrydyn z nanocząstkami typu rdzeń-powłoka o właściwościach ferromagnetycznych i/lub luminescencyjnych w celu poprawienia efektywności działania badanych związków wobec komórek nowotworowych. Uzyskane wyniki badań mechanizmu działania bisakrydyn mogą być pomocne w opracowaniu nowych terapii przeciwnowotworowych dotyczących jednych z najczęściej występujących nowotworów u ludzi, płuc i okrężnicy. Z kolei wykorzystanie koniugatów bisakrydyn z nanocząstkami dostarczy cennych informacji odnośnie transportu leków do komórek nowotworowych, które to mechanizmy ciągle nie są dobrze poznane.

Na zdjęciu Zespół Chemii i Biochemii Związków Przeciwnowotworowych. Czwarta od lewej pani dr hab. Ewa Augustin, siódma od lewej pani prof. dr hab inż. Zofia Mazerska.


Aby zobaczyć wygasłe aktualności należy zalogować się za pomocą konta PG oraz przejść do zakładki "Archiwum".