Aktualności Aktualności

Do kariery, gotowi, START! – Zawodowcy na mecie

Biuro Karier zaprasza studentki i studentów Wydziału Chemicznego do udziału w projekcie „Do kariery, gotowi, START! – Zawodowcy na mecie”.

Zapraszamy wszystkie osoby, które nie podjęły jeszcze pracy, a chcą rozpocząć jej poszukiwanie, bądź pracują w zawodzie, który nie jest zgodny
z posiadanym kierunkiem kształcenia i chciałyby podjąć nowe zatrudnienie.

Już 25 studentek i studentów Wydziału Chemicznego wzięło udział w projekcie, a część z nich go zakończyła i podjęła pracę zgodną z kierunkiem studiów.

Udział w projekcie umożliwia nabycie kompetencji niezbędnych na rynku pracy, w tym m.in:

 

  • poznanie efektywnych metod poszukiwania pracy,
  • naukę profesjonalnego przygotowania dokumentów aplikacyjnych,
  • poznanie tajników skutecznej autoprezentacji,
  • umiejętność właściwego przygotowania się i zaprezentowania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Każda uczestniczka i uczestnik przy pomocy profesjonalnych testów zbada swoje kompetencje miękkie oraz będzie mogła/ mógł wziąć udział w spotkaniach coachingu kariery, kierowanego do studentów, którzy chcą lepiej funkcjonować, efektywniej wykorzystywać swój czas i bardziej świadomie podejmować decyzje zawodowe.

Na osoby, które rozważają możliwość założenia własnej działalności gospodarczej czeka doradca ds. przedsiębiorczości, który doradzi i wesprze we wszystkich kwestiach związanych z prowadzeniem własnego biznesu.

W projekcie mogą wziąć udział studenci dwóch ostatnich semestrów I lub II stopnia studiów.

Aby zgłosić się do projektu należy wypełnić, wydrukować i podpisać dokumenty, które dostępne są na platformie MojaPG, w aplikacji: Student/ Praca - Start Kariery i przekazać do biura projektu (Bratniak, pok. 204), w godz. 7:30 -  15:30.

Szczegółowe dane o projekcie: https://pg.edu.pl/biuro-karier/do-kariery.

Zapraszamy do kontaktu: tel. 58 347 28 84, e-mail: dokariery@pg.gda.pl.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Aby zobaczyć wygasłe aktualności należy zalogować się za pomocą konta PG oraz przejść do zakładki "Archiwum".