Aktualności Aktualności

Działania na rzecz współpracy ze szkołami

PG znajduje się w gronie Uczelni współtworzących projekt „Zdolni z Pomorza” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt ten skierowany jest do najwybitniejszych uczniów województwa pomorskiego. Jak czytamy na stronach projektu, statystycznie 3-5 procent populacji dzieci przejawia wybitne uzdolnienia. Panuje przekonanie, że zdolny sobie "jakoś" zawsze poradzi. A nie powinien radzić sobie "jakoś", tylko bardzo dobrze. Dlatego Samorząd Województwa Pomorskiego, jako jednego z pierwszych regionów w Polsce, zdecydował o stworzeniu regionalnego systemu wspierania uczniów uzdolnionych.

W minionych dwóch tygodniach na terenie PG miały miejsce dwie ważne imprezy. Pierwsza z nich – pod nazwą „I Pomorska Uczniowska Konferencja Naukowa pt. „Sztuczna Inteligencja – nadzieje, wyzwania, perspektywy”” i organizowana (wspólnie z Urzędem Marszałkowskim) w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” miała miejsce dnia 18 listopada. Z naszego Wydziału w konferencji z referatami wiodącymi udział wzięli: dla sesji chemia – mgr inż. Miłosz Wieczór, zaś dla sesji biologia – dr hab. inż. Hubert Cieśliński. Pierwszy z nich wygłosił 20-minutową prelekcję pt. "Sztuczna inteligencja w świecie molekuł", poruszając zagadnienia zastosowań uczenia maszynowego (Machine Learning) w szeroko pojętej biochemii, chemii medycznej, organicznej i strukturalnej. Grono słuchaczy stanowiło ok. 40-50 uczniów gimnazjów i liceów wraz z opiekunami. Dr hab. inż. Hubert Cieśliński zaś wygłosił wykład pt. „Przykłady wykorzystania sztucznej inteligencji w różnych dziedzinach nauk biologicznych”. W panelu tym również wzięło udział około 50 uczniów szkół średnich i starszych klas gimnazjalnych. Uczniowie słuchali wykładów z zainteresowaniem, zarówno wiodących, jak i uczniowskich. Te ostatnie wskazywały na szczególne zainteresowanie uczniów dwoma tematami: wykorzystaniem robotów (w tym nanorobotów) w medycynie oraz rozwojem programów bazujących na samouczących się programach, sieciach neuronowych, które mają być wyspecjalizowane w autonomicznej i szybkiej analizie różnorodnych baz danych z zakresu biologii i medycyny i wspierać lekarzy w diagnozowaniu, zwłaszcza w "trudnych" przypadkach medycznych. W opinii prelegenta było to interesujące spotkanie z przedstawicielami pokolenia doby Internetu. Zwracał też uwagę charakter słuchaczy – byli najwyraźniej wyselekcjonowani i zdecydowanie zdolniejsi od swoich rówieśników.

Drugie wydarzenie w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” miało miejsce już tylko na naszym Wydziale i odbyło się w kolejną sobotę – 25 listopada. Były to „Spotkania Akademickie” – także z chemii i biologii.

Część chemiczną realizowała niezawodna grupa z Katedry Chemii Nieorganicznej pod kierunkiem dr inż. Anny Mietlarek-Kropidłowskiej. Zaletą tych zajęć (Spotkań Akademickich) jest atrakcyjna tematyka oraz układ spotkań. Po części teoretycznej (wykładzie naukowca) na uczniów czekają warsztaty i zajęcia laboratoryjne, podczas których mogą sprawdzić, zweryfikować, przećwiczyć czy zmodyfikować poglądy na poznane zagadnienia.

Na zajęcia z chemii o intrygującym tytule: „Spotkanie bez kwasów? Mamy swoje zasady!” przybyło ponad 50 najzdolniejszych uczniów pomorskich szkół. W trakcie wykładu prof. dr hab. inż. Barbary Becker dowiedzieli się oni, że kwasy znane były od czasów starożytnych - już wtedy bowiem znano ocet winny i proces kwaśnienia wina. Od tysięcy lat ludzie wiedzieli, że nie tylko ocet, ale także i sok z cytryny i wiele innych rodzajów pożywienia smakują „kwaśno”. Jednak dopiero kilkaset lat temu dowiedzieli się, że te kwaśne produkty zawierają … kwas! W trakcie spotkania w zabytkowym Audytorium Chemicznym, którego historię Pani Profesor przybliżyła na wstępie, uczniowie przenieśli się, kolejno, w czasy: Boyle’a, Arrheniusa, Brønsteda i Lowry’ego oraz Lewisa. Dowiedzieli się, że kwas nie "daje" jonu wodorowego, ale jest mu on zabierany (podobnie jak nie daje się portfela złodziejowi, to on ten portfel zabiera), a także poznali kwasy „twarde” i „miękkie”.

Następnie uczniowie, już w grupach kilkunastoosobowych, udali się na zajęcia laboratoryjne. W ramach zajęć w laboratorium komputerowym, prowadzonych przez dr inż. Andrzeja Okuniewskiego oraz mgr inż. Damiana Rosiaka mieli możliwość skorzystania (nie tylko w przypadku kwasów i zasad) z programu ChemSketch, umożliwiającego tworzenie wzorów dwu- i trójwymiarowych. Niektórzy narysowali nawet chemicznego NanoPutiana (Chanteau, S. H.; Tour, J. M. (2003). "Synthesis of Anthropomorphic Molecules: The NanoPutians" The Journal of Organic Chemistry. 68 (23): 8750–66. doi:10.1021/ jo0349227. PMID 14604341). W trakcie zajęć laboratoryjnych przeprowadzonych w salach Katedry Chemii Nieorganicznej mieli zaś możliwość samodzielnego prowadzenia eksperymentów chemicznych. Uczniowie wcielili się w rolę detektywów i poszukiwali w zlewkach oraz probówkach śladów kwasów oraz zasad. Wykorzystali w tym celu liczne wskaźniki chemiczne – nie tylko te, znane ze szkoły, ale także te nieco rzadziej już używane. Zajęcia laboratoryjne poza dr inż. Anną Mietlarek-Kropidłowską poprowadziły: dr inż. Aleksandra Wiśniewska oraz debiutująca w roli prowadzącej (ze wspaniałym rezultatem!) mgr Katarzyna Kowalewska.

Czy spotkanie przyniosło efekty? Patrząc po teście, który uczniowie pisali „na wejściu” i „wyjściu”, możemy śmiało stwierdzić, że tak. Wielu z nich, w luźnych rozmowach wspominało, że w przyszłości chcieliby zasilić szeregi studentów naszego Wydziału. A do rozmów była okazja chociażby podczas przerwy na posiłek oraz aktywność ruchową, zorganizowanej na jednym z dziedzińców Gmachu Głównego. Frekwencja dopisała, pomimo niesprzyjającej aury, a dodajmy, że niektórzy uczniowie dojeżdżali ze stosunkowych odległych miejscowości naszego województwa (Bytów, Kwidzyn). Uczestnicy mieli okazję wyrazić swoją opinie o zorganizowanych na naszym Wydziale zajęciach w ramach ankiet, z których dowiedzieliśmy się m.in.:

  • Moim zdaniem zajęcia były przeprowadzone w bardzo ciekawy sposób, inny niż mamy w szkołach. Dzięki zajęciom zdobyliśmy większe doświadczenie” (Kasia z Kwidzyna)
  • Zajęcia były super. Wykład ciekawy i interesujący, w sali komputerowej poznałam metodę rysowania wzorów strukturalnych, a w laboratorium przetestować całą swoją wiedzę z lekcji chemii” (Monika ze Sztumu)
  • Jestem bardzo zadowolona z przeprowadzonych zajęć. Bardzo dużo dowiedziałam się z nich i proszę o organizowanie częstszych zajęć – jest to ogromna dawka prawdziwej, ważnej wiedzy i bardzo miło spędzony czas w towarzystwie doświadczonych osób” (Magdalena z Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza)
  • Zajęcia bardzo dobrze zorganizowane, przeprowadzone profesjonalnie. Przyjadę jeszcze raz.” (Michał z Lęborka)

Zajęcia z biologii realizowane były przez zespół Katedry Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii pod przewodnictwem jej Kierownik, pani dr hab. inż. Anny Brillowskiej-Dąbrowskiej, prof. nadzw. PG. Ich tytułem było: „DNA wroga trzeba znać”, a przeznaczone były dla grupy wybranych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W czasie zajęć laboratoryjnych uczniowie używali narzędzi z codziennego dnia pracy biologa molekularnego i genetyka, izolowali DNA, przygotowywali reakcję real-time PCR i analizowali jej wyniki. Pozwoliło to Młodym Zdolnym na identyfikację mikroorganizmu przygotowanego przez mgr inż. Martynę Mroczyńską – był nim Saccharomyces cerevisiae. Zajęcia komputerowe prowadzone przez dr inż. Bartłomieja Ferrę ułatwiły zrozumienie przeprowadzonych eksperymentów. Grupa licealistów obiecała pani Prodziekan Brillowskiej-Dąbrowskiej, że będzie starała się o przyjęcie w poczet studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

Dziękujemy obu zespołom za zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie zajęć, a także wszystkim, którzy przyczynili się do pozytywnego odbioru naszego Wydziału przez młodzież, w tym m.in. pracownikom portierni, którzy dzielnie i z uśmiechem wydawali dziesiątki kurtek, kiedy uczestnicy przemieszczali się w deszczu pomiędzy gmachami naszej Uczelni. Dodatkowe podziękowania należą się też zespołom za przygotowanie materiałów, na których ten artykuł się opiera.

Spotkania akademickie na Wydziale Chemicznym były niewątpliwie dla uczniów bardzo dobrą okazją, aby nie tylko poszerzyć swoją wiedzę, ale także poznać Uczelnię od środka, zobaczyć, jak wyglądają laboratoria i choć przez chwilę poczuć, na czym polega praca naukowca. Liczymy, że obie akcje zaowocują wieloma bardzo dobrymi kandydatami na studia.

Galeria zdjęć


Aby zobaczyć wygasłe aktualności należy zalogować się za pomocą konta PG oraz przejść do zakładki "Archiwum".