Aktualności Aktualności

Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018

  • W piątek, 29 września 2017 odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Chemicznego PG poświęcone inauguracji Roku Akademickiego 2017/18. Uroczystość obecnością swą zaszczycił JM Rektor PG, prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik.

    Po wejściu RW do Auli PG przy dźwiękach wersji instrumentalnej hymnu PG, Dziekan, prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski przedstawił swoich współpracowników, powitał wszystkich zgromadzonych, po czym wygłosił przemówienie inauguracyjne, w którym wszechstronnie przedstawił osiągnięcia Wydziału w minionym roku akademickim, pragnąc przekonać kandydatów na studentów, że dokonali słusznego wyboru. Po nim głos zabrał JM Rektor PG, mówiąc mniej więcej to samo, choć zwięźlej. Podkreślał m.in. wyzwania, którym Wydział i Uczelnia będą musiały stawić czoło w związku z przewidywanymi zmianami w ustawie o szkolnictwie wyższym. Zakończył życzeniami dla Wydziału, który oby rozwijał się nadal prężnie i dynamicznie.

    Następnie, pani Prodziekan ds. kształcenia, dr hab. inż. Anna Brillowska-Dąbrowska, prof. nadzw. PG, przeprowadziła cześć związaną z immatrykulacją nowych studentów. Do immatrykulacji przystąpili kandydaci reprezentujący wszystkie kierunki studiów na Wydziale, którzy zostali najlepiej ocenieni w procedurze kwalifikacyjnej. Byli to: kierunek BIOTECHNOLOGIA, Sylwia ZAROŚLAK (LO im. Władysława Jagiełły w Płocku); kierunek CHEMIA, Karina PAZOŁA (II LO w Lesznie); kierunek CHEMIA BUDOWLANA, Marta KIEJZIK (II LO w Chojnicach); kierunek INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, Jeremiasz CIEŚLIŃSKI (I LO w Chojnicach); GREEN TECHNOLOGIES & MONITORING, Monika BURAKIEWICZ (I LO w Olsztynie); kierunek KOROZJA, Szymon WYSMUŁEK (II LO w Łomży); kierunek TECHNOLOGIA CHEMICZNA, Karol BARAN (Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Rumi); kierunek ZIELONE TECHNOLOGIE I MONITORING, Beata KNOBELSDORF (LO im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku). Serdecznie gratulujemy im oraz szkołom, których są absolwentami. Kandydaci złożyli przyrzeczenie, wręczono upominki i zrobiono zdjęcia. Odśpiewano Gaudeamus igitur. Bardzo interesujący wykład inauguracyjny pt. „LOTOS inspiruje” wygłosił Wiceprezes ds. Produkcji Grupy LOTOS SA, nasz absolwent i nasz doktor – pan dr inż. Jarosław Kawula.

    Uroczystość zakończyło odśpiewanie Gaude Mater Polonia. Nastąpił wymarsz Rady Wydziału, a na dziedzińcu Heweliusza, przy lampce wina i kateringu, rozprowadzano także czwarte wydanie księgi pamiątkowej wydziału pt. „Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej 1945-2017”.

    Zdjęcia z inauguracji można zobaczyć w galerii Politechniki Gdańskiej.


Aby zobaczyć wygasłe aktualności należy zalogować się za pomocą konta PG oraz przejść do zakładki "Archiwum".