Aktualności Aktualności

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej

 • W związku z koniecznością uzupełnienia składu Rady Wydziału Chemicznego, Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje o konieczności przeprowadzenia wyborów uzupełniających w następujących grupach pracowniczych:

  grupa A (profesorowie i doktorzy habilitowani) – do obsadzenia jest 5 mandatów

  grupa B (pozostali nauczyciele akademiccy) – do obsadzenia są 2 mandaty

  Wybory uzupełniające odbędą się w dniach 2. – 10. października, według przedstawionego poniżej harmonogramu. Wszystkie zebrania wyborcze odbywać się będą na skrzyżowaniu w przejściu podziemnym pomiędzy budynkami.

  HARMONOGRAM
  WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY WYDZIAŁU CHEMICZNEGO

  1. 2 październik 2017 r. (poniedziałek), godziny 1000 –1200 – zgłaszanie kandydatów do Rady Wydziału w grupie pracowniczej B (pozostali nauczyciele akademiccy).
  2. 4. październik 2017 r. (środa), godzina 1200 – ogłoszenie list kandydatów w grupach pracowniczych A i B.
  3. 5. październik 2017 r. (czwartek), godziny 1000 –1200 – pierwsza tura wyborów przedstawicieli do Rady Wydziału w grupach pracowniczych A i B.
  4. 6. październik 2017 r. (piątek), godziny 1000 –1200 – druga tura wyborów.
  5. 9. październik 2017 r. (poniedziałek), godziny 1000 –1200 – trzecia tura wyborów.

  Ewentualna czwarta tura odbędzie się 10. października 2017 r. (wtorek), w godzinach 1000 – 1200 na skrzyżowaniu w przejściu podziemnym pomiędzy budynkami.

  Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
  prof. dr hab. inż. Jan Zielkiewicz


Aby zobaczyć wygasłe aktualności należy zalogować się za pomocą konta PG oraz przejść do zakładki "Archiwum".