Aktualności Aktualności

Wręczenie dyplomów 2017

W piątek, 1 grudnia o godzinie 14:15 w Auli PG odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów tegorocznym absolwentom naszego Wydziału. W roku bieżącym liczby wydanych dyplomów (razem dotychczas 7037 mgr i mgr inż. oraz 5142 inż.) wzrosły odpowiednio o 272 inżynierów (I stopień) i 199 mgr lub mgr inż. (II stopień).

Po odśpiewaniu hymnu państwowego posiedzenie otworzył Dziekan (absolwent WCh, rocznik 1979), który wygłosił też dłuższe przemówienie. Przywitał gości i uczestników spotkania i przedstawił aktualny stan Wydziału, podkreślając, że absolwenci powinni kontaktować się nadal ze swoją Alma Mater poprzez strony wydziałowe w Internecie. Przypomniał też, że na około 1600 studentów I i II stopnia, ponad 160 uczestników studiów doktoranckich (III stopień) i kilkudziesięciu słuchaczy kursów i szkoleń, przypada 140 nauczycieli akademickich. Uroczystość była pierwszą taką ceremonią od czasu zdobycia przez Wydział kategorii A+ w ocenie parametrycznej. Zarówno zatem stan badań na wydziale, jak i odpowiednie akredytacje kierunków studiów, predestynują absolwentów do zrobienia karier naukowych lub w otoczeniu gospodarczym. Kończąc zaznaczył, że Homo Doctus Secum Semper Divitia Habet (Człowiek wykształcony bogactwo ma zawsze przy sobie) i życzył absolwentom wszelkiego powodzenia, tak w życiu zawodowym, jak i osobistym. Głos zabrał z kolei JM Rektor (absolwent WCh PG rocznik 1972), który z kolei kładł nacisk na aktywne podejście do życia i wyszukiwanie sobie najwłaściwszej ścieżki kariery. Po tym wystąpieniu wręczono dyplomy z wyróżnieniem oraz Złote Odznaki Absolwenta PG (2 dyplomy inż. i 22 mgr lub mgr inż., choć odebrało tylko 1+13). Wręczali je JM Rektor i Dziekan. Następnie, pani prof. dr hab. inż. Barbara Becker – przewodnicząca Gdańskiego Oddziału PTCh (absolwentka WCh PG rocznik 1969) wręczyła nagrody Wydziału Chemicznego i Gdańskiego Oddziału PTCh na najlepszą pracę dyplomową. Laureatką została pani mgr inż. Natalia SZYNKIEWICZ /kierunek Chemia/ za pracę pt. „Niesymetryczne difosfany – synteza i badania strukturalne” wykonaną pod kierunkiem najmłodszego habilitanta Wydziału, pana dr hab. inż. R. Grubby (KChN). Wyróżnienie otrzymała pani mgr inż. Magdalena KRAJEWSKA /kierunek Biotechnologia/ za pracę pt. „Zmiany konformacyjne lizozymu spowodowane inkubacją białka w podwyższonej temperaturze w obecności związków wpływających na jego stabilność” wykonaną pod opieką pana dr inż. J. Wawera (KChF). Gorące gratulacje dla studentek i opiekunów. W tym momencie wręczono nagrodę specjalną dla Nauczyciela Roku 2016/2017 tzw. Nagrodę „Sowa”, która tym razem przypadła dr inż. Łukaszowi PISZCZYKOWI (KTP, absolwent WCh PG rocznik 2006). Nagroda przyznawana jest na wniosek Wydziałowej Rady Studentów, a wręczyła ją pani Maria WICHOWSKA, wieloletni członek (była przewodnicząca) WRS, która wkrótce potem została inż. a – jak mawiają zaprzyjaźnione wiewiórki – wkrótce zostanie pierwszą kobietą – przewodniczącą Studenckiego Parlamentu PG. Gratulujemy i zazdrościmy dr Piszczykowi pięknej statuetki.

W tym momencie przystąpiono do głównej części uroczystości, czyli wręczenia dyplomów. Wręczał je Dziekan, któremu towarzyszył kierownik specjalności. Z pozostałych do rozdania 449 dyplomów, odebrało je 101 osób, które potwierdziły przybycie. Po zakończeniu rozdawnictwa, głos zabrała inż. Maria Wichowska, jako przedstawicielka Samorządu Studenckiego oraz mgr inż. Agnieszka Krysiak (absolwentka WCh PG rocznik 2000), jako przedstawicielka Stowarzyszenia Absolwentów PG. Obie złożyły nowym członkom Rodziny Chemicznej najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności w obu życiach (Z i O). Ogólną radość powiększyło odśpiewane z rzadko spotykanym zapałem i zaangażowaniem „Gaudeamus igitur”. Wreszcie do akcji wkroczył też młody, ale już nie najmłodszy habilitant Wydziału, dr hab. inż. Grzegorz BOCZKAJ (Absolwent WCh PG rocznik 2008), który brawurowo wygłosił tzw. „Ostatni wykład” zatytułowany „Zielona kawitacja (Green Cavitation)". Interesujące było wysłuchanie, jak zjawisko te, będące niejako tradycyjną zmorą inżynierów, może zostać wprzęgnięte do czynienia czegoś dobrego i to w takiej dziedzinie jak chemia. Kolejne radosne śpiewy objęły tym razem „Gaude Mater Poloniae”, po czym – i tak już gruntownie obfotografowani dyplomanci – stanęli do ostatniego wspólnego już zdjęcia, które z balkonu wykonał niezawodny pan mgr inż. arch. Krzysztof Krzempek (niestety nie jest on absolwentem Wydziału Chemicznego). Efekty jego wysiłków prezentujemy obok w galerii. Są także zdjęcia w dużej rozdzielczości do pobrania. Wszystkim absolwentom raz jeszcze życzymy wszystkiego najlepszego „w domu i zagrodzie”.


Aby zobaczyć wygasłe aktualności należy zalogować się za pomocą konta PG oraz przejść do zakładki "Archiwum".