Aktualności Aktualności

Akredytacja dla kierunku Technologia Chemiczna

 

 

Studia I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Technologia Chemiczna prowadzone na Politechnice Gdańskiej Uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 21 maja 2020 r. otrzymały pozytywną ocenę programową. Ocena została przyznana na 6 lat i zgodnie ze statutem PKA jest to najwyższa z przyznawanych ocen. Następna ocena programowa na kierunku Technologia Chemiczna powinna nastąpić w roku akademickim 2025/2026.