Aktualności Aktualności

Akredytacja międzynarodowa ECTN kierunku Chemia przyznana

W imieniu Pana Prorektora (byłego Dziekana) Milewskiego, Pani Dziekan Kot-Wasik oraz własnym, Redaktor Biuletynu Dziekana (dr hab. inż. Wojciech Chrzanowski) z przyjemnością i satysfakcją informuje, że jedna z najdłużej trwających akcji jego prodziekanatury (a ustąpił prawie rok temu) – zakończyła się sukcesem. Sukces opisany jest w tytule i dotyczy wszystkich trzech szczebli kształcenia. Aby streścić nieco historię projektu pominę już prehistorię i przypomnę, że wizytacja zespołu komisji akredytacyjnej ECTN (European Chemistry Thematic Network) odbyła się 17 października 2019. W jej skład wchodzili: profesor Reiner Salzer (TU Dresden, chemia analityczna), profesor Gergely Toth (Eötvös Loránd University, Budapest, chemia teoretyczna i matematyczna) oraz profesor Artur Michalak (UJ, Kraków, chemia teoretyczna). W trakcie wizyty doszło m.in. do spotkania komisji z nauczycielami akademickimi prowadzącymi zajęcia na kierunku Chemia oraz ze studentami. Oba spotkania odbyły się bardzo sprawnie i – bardzo pomyślnie. Uwagę komisji zwróciła żywa i, powiedzmy, „kontradyktoryjna” dyskusja na spotkaniu ze studentami, a także liczba uczestniczących studentów. Spokojniej można już było podejść do spotkania z nauczycielami akademickimi. I tutaj oceny komisji były znakomite.

W dniu 20.01.2020 doszły do nas wiadomości, że odpowiednie trzy certyfikaty zostały podpisane przez prof. Emmanuela Sinagrę – przewodniczącego Zrzeszenia ECTN i przez prof. Pavela Drasara – szefa Komisji Akredytacyjnej ECTN.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu, a wszystkim składamy gratulacje. Certyfikaty będzie można też za parę dni obejrzeć w gablocie na I piętrze Starej Chemii, a oryginały zapewne w Dziekanacie (gdy dotrą normalną pocztą). Na razie mamy je w wersji elektronicznej poniżej. Redaktor ze swej strony chce podziękować panu prof. Salzerowi, z którym korespondował w tej sprawie przez trzy lata.

Załączone pliki