Aktualności Aktualności

Do kariery, gotowi, START! – Zawodowcy na mecie

Studenci Wydziału Chemicznego PG,

To już ostatni moment, aby wziąć udział w projekcie Biura Karier „Do kariery, gotowi, START! – Zawodowcy na mecie” i nabyć kompetencje, które pozwolą Wam szybko wejść na rynek pracy i podjąć pracę zgodną ze ścieżką kształcenia:

  • efektywne metody poszukiwania pracy,
  • profesjonalne testy badające  kompetencje miękkie,
  • przygotowanie dokumentów aplikacyjnych,
  • tajniki skutecznej autoprezentacji,
  • przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej,
  • sesje coachingowe z certyfikowanym coachem
  • poradnictwo dotyczące przedsiębiorczości.

Nie zwlekaj! Projekt niedługo się kończy, a liczba miejsc jest ograniczona.

Aby zgłosić się do projektu należy wypełnić, wydrukować i podpisać dokumenty, które dostępne są na platformie MojaPG, w aplikacji: Student/ Praca - Start Kariery i przekazać do  Biura Karier (Bratniak, pok. 204), w godz. 7:30 -  15:30.

Więcej informacji o projekcie: https://pg.edu.pl/biuro-karier/praca-projekt-ue/o-projekcie

Ulotka: https://pg.edu.pl/documents/1789353/79730184/03_10_ulotka%20kariera%202018.pdf

Zapraszamy do kontaktu: tel. 58 / 347 28 84, e-mail: dokariery@pg.edu.pl

Projekt Biura Karier „Do kariery, gotowi, START! – Zawodowcy na mecie”, współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.