Aktualności Aktualności

Dodatkowe dofinansowanie na rozbudowę budynku Chemia C

Politechnika Gdańska otrzymała 656 000 zł dodatkowego dofinansowania dla projektu „Rozbudowa i przebudowa budynku 'Chemia C' Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej dla potrzeb kształcenia kadr dla rozwoju technologii w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Inwestycja, w ramach której powstały nowoczesne sale dydaktyczne i laboratoria została zakończona rok temu. 

Uroczyste przekazanie symbolicznego czeku odbyło się 4 października br. w gabinecie Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka.

Więcej o projekcie można przeczytać [tutaj].

Fot. Aleksander Olszak/UMWP