Aktualności Aktualności

Dr inż. Bartłomiej Ferra nominowany do Nagrody R&D Impact 2021

Dr inż. Bartłomiej Ferra uzyskał nominację do Nagrody R&D Impact 2021. Nominacja została przyznana za projekt pt. "Nowe testy diagnostyczne do wykrywania przeciwciał anty-Toxoplasma gondiiw surowicach zwierzęcych oparte na rekombinantowych białkach chimerycznych.".

Laureaci zostaną nagrodzeni podczas Gali „We love R&D 2021”, która odbędzie się 3 grudnia 2021 w Centrum Nauki Kopernik. Wyróżnienia zostaną wręczone 50 Laureatom.

Nagroda R&D Impact

Ideą Nagrody jest wyróżnianie, popularyzowanie oraz promowanie osób i organizacji, prowadzących badania naukowe i/lub prace rozwojowe mających wpływ na życie społeczeństwa.

Nagroda jest również uznaniem wpływu osób i organizacji na aktywną i efektywną pro-mocję sukcesów polskiej nauki oraz ich autorów poprzez wykorzystanie potencjału nowoczesnych mediów w działaniach komunikacyjnych i wizerunkowych.

Gala „We love R&D”

Gala „We love R&D” to event live i online skupiający Liderów projektów naukowych i prac rozwojowych, sprawnie nadających większy zasięg i skalę swoim przedsięwzięciom dzięki umiejętnemu korzystaniu z dóbr ery cyfrowej. Inicjatywa, a także towarzysząca jej kampania społeczna w internecie tworzą wspólną przestrzeń zawodową dla osób zarządzających innowacyjnymi projektami. Inicjatywa zachęcająca do korzystania ze skutecznej, długo-terminowej promocji badań naukowych i prac rozwojowych dla poprawy wizerunku polskiej nauki na arenie krajowej i międzynarodowej.

Uczestnikami eventu będą wizjonerzy – naukowcy, przedsiębiorcy, inwestorzy, dziennikarze zaangażowani w umiejętne, bezpieczne i pozytywne wykorzystywanie wirtualnej rzeczywistości w celu najbardziej skutecznej komunikacji zawodowej i społecznej oraz popularyzacji swoich przedsięwzięć przyczyniających się do wzrostu gospodarczego, poprawy dobrobytu społecznego i zmniejszania różnic społecznych.

Organizatorem Nagrody R&D Impact oraz głównym organizatorem Gali „We love R&D” jest agencja R&D Promotion.