Aktualności Aktualności

Dr inż. Justyna PŁOTKA-WASYLKA została LAUREATKĄ NAGRODY PAN Oddział w Gdańsku

Postanowieniem Prezydium Oddziału PAN w Gdańsku tegoroczną LAUREATKĄ Konkursu o Nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców w kat. nauk ścisłych i o Ziemi została

dr inż. Justyna Płotka - Wasylka (adiunkt w Katedrze Chemii Analitycznej na naszym Wydziale) za publikację:

A new tool for the evaluation of the analytical procedure: Green Analytical Procedure Index, TALANTA 2018, 181, 204-209 (www.sciencedirect.com).

Wręczenie  dyplomów Laureatom nastąpi 14 czerwca 2019 roku o godz. 14 w siedzibie Oddziału (ul. Jaśkowa Dolina 31, 80 – 286 Gdańsk).

Więcej informacji o wyróżnionych naukowcach na stronie Oddziału PAN w Gdańsku.

Gratulujemy serdecznie naszej Koleżance i życzymy dalszych sukcesów naukowych!