Aktualności Aktualności

dr inż. Monika Wilamowska-Zawłocka zdobywczynią grantu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

Dotarła do nas informacja, że Pani dr inż. Monika Wilamowska-Zawłocka z Katedry Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego otrzymała grant Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w Programie POWROTY.

Tytuł: Hybrid energy storage devices based on composite materials for high power application (Urządzenia hybrydowe do magazynowania energii wykonane z materiałów kompozytowych do zastosowań o dużej mocy)

Budżet: 795 422 PLN

Projekt ma na celu wytworzenie w skali laboratoryjnej urządzenia hybrydowego do magazynowania energii opartego na materiałach kompozytowych. Będzie się ono składało z dwóch elektrod zasadniczo różniących się od siebie. Układy łączące elektrody o różnym mechanizmie działania są obecnie intensywnie badane. Kluczem do uzyskania urządzenia o pożądanych parametrach są materiały elektrodowe. Te z kolei, aby wykazywały odpowiednie właściwości, często wymagają połączeń kilku komponentów oraz wyrafinowanej struktury. W projekcie otrzymywane będą nowe kompozytowe materiały elektrodowe, które dzięki odpowiednio dobranemu składowi chemicznemu oraz strukturze, pozwolą na osiągnięcie wysokiej pojemności elektrycznej oraz dużej mocy urządzenia.

Szczerze gratulujemy osiągnięcia i życzymy sukcesów i pomyślności w pracy nad rozwiązaniem tak ambitnego zadania.