Aktualności Aktualności

DYREKTOR NARODOWEGO CENTRUM NAUKI OGŁASZA KONKURS MINIATURA 4

Program ten skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2008 r. a także nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy.

W ramach działania naukowego można zaplanować koszty na realizację:

  • badań wstępnych/pilotażowych,
  • kwerend,
  • staży naukowych,
  • wyjazdów badawczych albo konsultacyjnych.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie  OSF.  

Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od 1 czerwca do 30 września 2020 r.

Zgłoszenie z sytemu MojaPG należy złożyć w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku najpóźniej do 23 września 2020 r. 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura4

Osoby do kontaktu: p. Beata Toma, Anita Wiśniewska, Monika Wieczerzak - Dział Projektów.

Zachęcam do składania wniosków

Janusz Datta