Aktualności Aktualności

Ekspedycja do Polskiej Stacji Antarktycznej im H. Arctowskiego

Mgr inż. Joanna Potapowicz od 17.01.2019 do 17.04.2019 r. brała udział w ekspedycji naukowej do Polskiej Stacji Antarktycznej im H. Arctowskiego (Wyspa Króla Jerzego, Archipelag Szetlandów Południowych). Staż był możliwy dzięki udziale doktorantki w programie „Rozwój interdyscyplinarnego programu studiów doktoranckich o wymiarze międzynarodowym” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Podróż do stacji naukowej, oddalonej od Polski o ponad 14 tysięcy kilometrów zajęła badaczce kilka dni.

Podczas pobytu na Polskiej Stacji Doktorantka realizowała projekt pt. Identyfikacja i oznaczanie poziomów stężeń i translokacji zanieczyszczeń atmosferycznych w zbiornikach wodnych jako wskaźnik możliwości adaptacyjnych środowiska Antarktyki, którego kierownikiem jest prof. dr hab. inż. Żaneta Polkowska. Wyniki badań pozwolą na ocenę stopnia zanieczyszczenia wód powierzchniowych, osadów i gleb na obszarze zachodniego wybrzeża Zatoki Admiralicji, które stanowi jednoczenie Szczególnie Chroniony Obszar Antarktyki 128 (ang. Antarctic Specially Protected Area, ASPA 128).