Aktualności Aktualności

EKSPEDYCJA NAUKOWA DO POLSKIEJ STACJI POLARNEJ HORNSUND im. Stanisława Siedleckiego

Grupa badawcza złożona z dr Krystyny Kozioł i doktorantów mgr inż. Klaudi Kosek i mgr. inż. Filipa Pawlaka, których promotorem jest prof. dr hab. inż. Żaneta Polkowska, od 07.04.2019 do 16.05.2019 brała udział w ekspedycji naukowej do Polskiej Stacji Polarnej Hornsund im. Stanisława Siedleckiego.

Podczas pobytu w Polskiej Stacji, Grupa realizowała trzy projekty: Sea-snow POPs: wtórny obieg trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO) w Arktyce, NCN 2017/26/D/ST10/00630, RiS ID 11108; SIOS Research Infrastructure Access Project, nr 2018_0009, pt. Spatial VAriabiLity: VALidation dataset on POPs concentrations in snow (Sval-POPs), RiS ID 11175; Oznaczenie składników odżywczych, będących podstawowym czynnikiem umożliwiającym wzrost bakteriocenozy w zlewni rzeki arktycznej południowozachodniego Spitsbergenu, nr 2017/25/N/NZ9/01506.