Aktualności Aktualności

EMQAL 3

Z przyjemnością informuję, że program EMQAL – Erasmus Mundus Master in Quality in Analytical Laboratories (już jako EMQAL 3) będzie kontynuowany. Po dwóch, zakończonych niepowodzeniem, próbach w obecnym konkursie projekt uzyskał dofinansowanie. Tym razem koordynatorem programu będzie Uniwersytet w Bergen (Norwegia). W poprzednich dwóch edycjach koordynatorami byli odpowiednio – Uniwersytet Algarve (Portugalia) i Uniwersytet w Barcelonie.

To naprawdę wielki sukces konsorcjum. Projekt uzyskał 87 pkt w 100 punktowej skali i został zakwalifikowany do finansowania jako jeden z 44 projektów. Wyniki konkursu dostępne są pod linkiem: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/2019_emjmd_-_web_selection_results.pdf

Koordynatorem projektu ze strony PG jest prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka z Katedry Chemii Analitycznej.

Studia magisterskie w ramach projektu EMQAL to studia dwuletnie (120 pkt ECTS), realizowane jako studia wspólne (dyplom wspólny). Pierwszy rok studiów to zajęcia w jednym z czterech uniwersytetów – tzw. „host University” (Algarve, Bergen, Barcelona, Gdańsk), cyklicznie zmienianym. Politechnika Gdańska będzie pełniła tę rolę w roku akademickim 2021/2022. Zajęcia pierwszego roku studiów realizowane są także przez pracowników Wydziału.

Drugi rok studiów jest przeznaczony na realizację pracy dyplomowej i trzymiesięcznego stażu w laboratorium akredytowanym.