Aktualności Aktualności

GRATULACJE DLA PROF. ZOFII MAZERSKIEJ

Serdeczne gratulacje dla pani profesor dr hab. inż. Z. Mazerskiej (Katedra Technologii Leków i Biochemii) za otrzymanie finansowania projektu w ramach konkursu OPUS 17 (Panel: NZ7).

Tytuł projektu: Specyficzne oddziaływania nowych przeciwnowotworowych niesymetrycznych bisakrydyn z DNA i białkami ABC oraz ich zdolność do modulacji aktywności enzymatycznej i transkrypcji receptorów jądrowych jako elementy molekularnego mechanizmu ich działania.

Badania realizowane będą przez konsorcjum, na które składają się: 1. Politechnika Gdańska; 2. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim.

Na realizację projektu przyznano 3 011 720 PLN.

Konkurencja była duża, na Wydziale Chemicznym tym razem jest to jedyny laureat, tym goręcej gratulujemy życząc dalszych sukcesów.