Aktualności Aktualności

Iconic Scholars 2021 – najbardziej obiecujący naukowcy Politechniki Gdańskiej

Prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej przyznał pierwsze granty w ramach programu Iconic Scholars (link do repozytorium?). Finansowe wsparcie dla najbardziej obiecujących naukowców uczelni otrzymają: dr hab. inż. Justyna Płotka-Wasylka, prof. PG oraz dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj, prof. PG z Wydziału Chemicznego. Na realizację projektów badawczych wyróżnionych naukowców przeznaczono po 350 tys. zł.

Pierwszy z projektów, realizowanych w ramach programu Iconic Scholars przez dr hab. inż. Justynę Płotkę-Wasylkę, prof. PG dotyczy opracowania metody oznaczania wybranych biomarkerów popularnych ksenobiotyków (i ich metabolitów) w próbkach moczu zaabsorbowanego w żelu pieluchy jednorazowej noworodków i dzieci, które nie kontrolują jeszcze mikcji.

 – Mocz zawarty w pieluszce może stanowić swoisty zbiornik markerów stanu zdrowia dziecka.  Biomarkery te mogą wskazywać na wiele chorób u dzieci, ale również świadczyć np. o potencjalnym narażeniu na różnego rodzaju zanieczyszczenia środowiskowe w trakcie życia płodowego czy w pierwszych etapach rozwoju dziecka – tłumaczy prof. Justyna Płotka-Wasylka. – Pobranie moczu od dziecka w tym wieku traktowane jest jako nieinwazyjne, jednak ze względu na stosowane obecnie metody na pewno także bardzo pracochłonne i stresogenne dla dziecka i rodzica. Moje doświadczenia jako mamy dwójki małych dzieci były inspiracją do podjęcia prób opracowania metody odzysku moczu z pieluchy jednorazowej oraz przygotowanie próbki do dalszych analiz.

Projekt, który będzie realizowany we współpracy z naukowcami z Holandii, Brazylii i Meksyku, charakteryzuje się podejściem nowatorskim, a jego efekty mogą stanowić podstawę do biomonitoringu narażenia na wybrane ksenobiotyki człowieka od pierwszych dni życia.

Z kolei celem badań realizowanych przez dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj, prof. PG jest opracowanie efektywnych procesów chemicznego oczyszczania wody i ścieków za pomocą najbardziej perspektywicznych rozwiązań, polegających na wywołaniu ukierunkowanych reakcji utleniania albo redukcji z reaktywnymi formami tlenu lub wodoru.

Badania mają być prowadzone z zastosowaniem utleniaczy zewnętrznych w postaci nadsiarczanów oraz podsiarczanów – co stanowi obecnie najbardziej popularny kierunek badań – jednak bieżący monitoring aktualnych doniesień w literaturze, prowadzony podczas realizacji projektu, może wykazać zasadność realizacji badań w oparciu o inne innowacyjne rodzaje reagentów.

–  Efektywność i mechanizmy degradacji będą porównywane z „klasycznymi” reagentami stosowanymi jako utleniacze bądź reduktory. W celu efektywnej aktywacji wprowadzanych odczynników do generowania indywiduów rodnikowych zastosowane zostaną dodatkowe czynniki w postaci zjawiska kawitacji, światła UV, ultradźwięków oraz katalizatorów heterogenicznych – mówi prof. Grzegorz Boczkaj.

Badania będą realizowane we współpracy z naukowcami z USA, Chin, Indii, Pakistanu i Iranu.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Politechniki Gdańskiej.

Naszym Beneficjentom programu Iconic Scholars 2021 serdecznie gratulujemy. 

Galeria zdjęć