Aktualności Aktualności

III Międzynarodowa Konferencja „Ekologia człowieka”

Uprzejmie zapraszamy na

III Międzynarodową Konferencję „Ekologia człowieka”

która odbędzie się w dniach 19-20.06.2018 roku w Lublinie

 

Tematyka konferencji będzie dotyczyła ekologii człowieka ze szczególnym uwzględnieniem następujących problemów badawczych:

  1. Zdrowie człowieka w warunkach zagrożeń cywilizacji
  2. Wpływ zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej na zdrowie człowieka i środowisko
  3. Matematyka i informatyka dla potrzeb zdrowia człowieka.

Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników nauki, doktorantów i studentów zainteresowanych w/w tematyką, reprezentujących kierunki związane z produkcją roślinną i zwierzęcą, technologią żywności, medycyną, weterynarią, farmacją, ekologią i statystyką.

Zgłoszone prace zostaną zaprezentowane jako referaty lub postery, a ich streszczenia będą zawarte w materiałach konferencyjnych. W ramach konferencji istnieje również możliwość elektronicznego opublikowania pełnych prac naukowych jako rozdziały w monografii w języku polskim lub angielskim.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 28.02.2018 r. (według załączonego formularza), a streszczeń nie później niż do 31.03.2018 r. na adres e-mail: ekologia.czlowieka@up.lublin.pl. Tytuły zgłaszanych prac i ich streszczenia prosimy przedstawić w języku angielskim. Przewidujemy możliwość prezentacji w języku polskim lub angielskim.

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł, a dla uczestników studiów doktoranckich i studentów 150 zł. Podana kwota obejmuje materiały konferencyjne (w tym Monografia) i wyżywienie (przerwy kawowe, dwa obiady, uroczysta kolacja). Pytania prosimy kierować na podany wyżej adres mailowy.

Dalsze informacje zostaną zamieszczone w komunikacie nr 2.

Dr hab. Mirosława Chwil
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

 

Organizatorzy Konferencji:

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Nauk o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Sekcja Nauk o Człowieku i Sekcja Dydaktyki Biologii Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Sekcja Ekologiczna, Sekcja Fitoterapii i Sekcja Metodologii Nauk Medycznych Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych, Oddział w Lublinie, Lubelskie Towarzystwo Wspierania Nauk Farmaceutycznych.

Załączone pliki