Aktualności Aktualności

Inauguracja roku akademickiego 2018/19 na Wydziale Chemicznym

Sezon uroczystych inauguracji już minął, zatem czas na przypomnienie.

Ogólnie, co podkreślił w swoim otwierającym wystąpieniu Dziekan Wydziału, miniony rok akademicki był dla nas bardzo owocny. Trzeba tylko, co przypomniał gość specjalny inauguracji na naszym Wydziale – JM Rektor PG, profesor dr hab. inż. Jacek Namieśnik – członek naszej Rady Wydziału, który także w ciepłych słowach podziękował naszym pracownikom za osiągnięcia minionego roku, ale i przedstawił wyzwania czekające nas, zwłaszcza w związku z wejściem w życie tzw. Ustawy 2.0, czyli Konstytucji dla Nauki.

Po znaczącym zwiększeniu liczby naszych studentów poprzez złożenie uroczystego przyrzeczenia, dr hab. inż. Andrzej Wasik, prof. nadzw. PG wygłosił interesujący wykład inauguracyjny nt. sztucznych słodzików, w którym naświetlił i wyjaśnił krążące na ich temat pozytywne i negatywne (czasem niesłusznie) opinie.

Zdjęcia z inauguracji można obejrzeć tutaj.