Aktualności Aktualności

Informacje organizacyjne dotyczące funkcjonowania Wydziału [aktualizacja]

W celu zachowania płynności funkcjonowania Wydziału Chemicznego PG, w każdej katedrze zostały wyznaczone dyżury. Informacje są zamieszczone na stronach katedr.

 

Pozostałe jednostki pełnią dyżury według schematu:

DYREKTOR ADMINISTRACYJNY – codziennie w godz. 9-17

BIURO WYDZIAŁU – wtorki i czwartki w godz. 11-15

DZIAŁ FINANSOWY – codziennie w godz. 9-13

DZIEKANAT – wtorki i czwartki w godz. 9-13

SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – środy i piątki w godz. 9-13

SEKCJA GOSPODARKI MATERIAŁOWO-MAGAZYNOWEJ – wtorki i czwartki w godz. 9-13. W kwestii zamówienia gazów należy zgłaszać zapotrzebowanie do wyznaczonej osoby, z którą należy uzgodnić termin dostarczenia gazów.

SERWIS KOMPUTEROWY – wtorki i czwartki w godz. 9-13

HALA TECHNOLOGICZNA – poniedziałki i środy 9-13

KOORDYNATORA PRAC PREWENCYJNYCH – mgr inż. Łukasz Katlewicz – kontakt telefoniczny lub mailowy

Przypominamy o zaleceniach Rektora dotyczących ograniczenia kontaktów bezpośrednich.

W sprawach pilnych rekomendujemy kontakty drogą telefoniczną lub mailową.

 

Informacje mogą ulegać zmianie, prosimy zatem o sprawdzanie strony WCh PG.

Stan na dzień 18 marca 2020.