Aktualności Aktualności

Informacje organizacyjne dotyczące funkcjonowania Wydziału [aktualizacja 08.06.2020]

W celu zachowania płynności funkcjonowania Wydziału Chemicznego PG, w każdej katedrze zostały wyznaczone dyżury. Informacje są zamieszczone na stronach katedr.

 

Pozostałe jednostki pełnią dyżury według schematu:

DYREKTOR ADMINISTRACYJNY – codziennie w godz. 9-17

BIURO WYDZIAŁU – codziennie 9-14

DZIAŁ FINANSOWY – codziennie w godz. 7-13

DZIEKANAT – wtorki i czwartki w godz. 9-13

SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH i APARATURY – codziennie w godz. 7-13, przyjmując, że środa jet dniem pracy własnej, związanej z przygotowywaniem i opracowywaniem dokumentacji.

SEKCJA GOSPODARKI MATERIAŁOWO-MAGAZYNOWEJ – codziennie w godz. 8-14

SERWIS KOMPUTEROWY – codziennie w godz. 8-14

HALA TECHNOLOGICZNA – poniedziałki i środy 8-14

KOORDYNATORA PRAC PREWENCYJNYCH – mgr inż. Łukasz Katlewicz – kontakt telefoniczny lub mailowy

Przypominamy o zaleceniach Rektora dotyczących ograniczenia kontaktów bezpośrednich.

W sprawach pilnych rekomendujemy kontakty drogą telefoniczną lub mailową.

 

Informujemy również, iż dla osób o podwyższonym ryzyku nadal możliwy jest tryb pracy zdalnej (tryb pracy tzw. "home-office"), na podstawie uzasadnionego wniosku pracownika, skierowanego do Dziekana Wydziału z wcześniejszą akceptacją Kierownika danej jednostki organizacyjnej.

 

Informacje mogą ulegać zmianie, prosimy zatem o sprawdzanie strony WCh PG.