Aktualności Aktualności

Kadra Wydziału nadal się rozwija. Tytuł naukowy dla dr hab. inż. Janusza Datta.

Postanowieniem z dnia 22 marca 2018 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał panu dr hab. inż. Januszowi Datta tytuł naukowy profesora nauk technicznych w dziedzinie technologia chemiczna, czego konsekwencją była niedawna uroczystość jej wręczenia (26.04.br). Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi tytułu. Powody do radości są niewątpliwie dwa: rozwój kadry naszego Wydziału, zwłaszcza tej technologicznej, oraz zbliżający się kolejny „tort profesorski”.

Notkę biograficzną nowego profesora można zobaczyć tutaj.

Zdjęcia: KP RP oraz zbiór prywatny.

Galeria zdjęć