Aktualności Aktualności

Kadra Wydziału nadal się rozwija. Tytuł naukowy dla dr hab. inż. Janusza Datta.

Postanowieniem z dnia 22 marca 2018 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał panu dr hab. inż. Januszowi Datta tytuł naukowy profesora nauk technicznych, czego konsekwencją była niedawna uroczystość jej wręczenia (26.04.br). Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi tytułu. Powody do radości są niewątpliwie dwa: rozwój kadry naszego Wydziału, zwłaszcza tej technologicznej, oraz zbliżający się kolejny „tort profesorski”.

Notkę biograficzną nowego profesora można zobaczyć tutaj.

Zdjęcia: KP RP oraz zbiór prywatny.

Galeria zdjęć