Aktualności Aktualności

Kolejna edycja Konkursu Czerwonej Róży 2021

Stowarzyszenie Czerwonej Róży, przy współudziale szkół wyższych działających na obszarze województwa pomorskiego zaprasza do kolejnej edycji Konkursu Czerwonej Róży 2021 w kategoriach „najlepszy student” i „najlepsze koło naukowe” województwa pomorskiego.

Zaproszenie kierowane jest do:

- studentów drugiego stopnia, którzy uzyskali wysoką średnią ocen za wyniki w nauce (2 poprzednie semestry), mają osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne oraz są aktywni społecznie i potrafią publicznie zaprezentować swoje osiągnięcia z okresu studiów wyższych,

- kół naukowych działających w Politechnice Gdańskiej, które uzyskały osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne lub społeczne w okresie ostatnich 3 lat.

W obu kategoriach zostaną wyłonieni laureaci na etapie uczelnianym, którzy będą się ubiegać o Laur Czerwonej Róży na etapie głównym.

Termin zgłaszania kandydatur na etapie uczelnianym upływa w dniu 18 maja 2021 r. do godz. 15.00 (środa).
Składane wnioski (studenci, koła naukowe) powinny być zaakceptowane przez Prodziekana ds. kształcenia i dostarczone do prof. Zygmunta Kurałowicza z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska (pokój 114a w Budynku Hydro), który jest z ramienia rektora koordynatorem etapu uczelnianego Konkursu Czerwonej Róży w PG (tel. kont. 58-347-22-20 e-mail: zkur@pg.edu.pl) lub do prorektoratu ds. kształcenia pokój 266 w gmachu głównym.

Nagrodami w Konkursie będą:

  • samochód osobowy dla najlepszego studenta,
  • 12 000 zł dla najlepszego koła naukowego,
  • nagrody dodatkowe ufundowane przez instytucje lub osoby prywatne.

Regulamin Konkursu i Formularze zgłoszeniowe oraz inne materiały dotyczące warunków udziału w Konkursie są zawarte na stronie Stowarzyszenia Czerwonej Róży www.czerwonaroza.org.pl w dziale “Dokumenty do pobrania”.