Aktualności Aktualności

Kolejna nominacja pracownika naszego wydziału

 

 

Miło nam poinformować, że kolejną nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii Naukowiec przyszłości otrzymała pani dr hab. Ewa Augustin, prof. PG z Katedry Technologii Leków i Biochemii. Nominacja została przyznana za realizację projektu „Odpowiedź biologiczna indukowana przez niesymetryczne bisakrydyny o wysokiej aktywności przeciwnowotworowej w komórkach ludzkiego raka okrężnicy i płuc, wzmocniona przez dostarczenie tych związków w postaci koniugatów z nanocząstkami” o łącznej wartości 1.343.202 zł.