Aktualności Aktualności

Kolejne sukcesy w konkursie Narodowego Centrum Nauki

Wśród laureatów konkursów OPUS 18 i PRELUDIUM 18 organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki znaleźli się nasze Koleżanki i Koledzy.

W ramach konkursu OPUS 18 do finansowania zakwalifikowany został projekt dr. hab. inż. Jacka Czuba, prof. PG pt. Badanie zależności pomiędzy sekwencją DNA a strukturą jako punkt wyjścia do projektowania G-kwadrupleksów o określonej topologii - zintegrowane podejście łączące symulacje molekularne i metody eksperymentalne. Projekt będzie realizowany w konsorcjum z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk. Całkowita wartość projektu to 1 788 600 zł (dla PG 542 400 zł).

W ramach konkursu PRELUDIUM 18, w którym o środki na badania mogą ubiegać się osoby nie posiadające jeszcze stopnia naukowego doktora, do finansowania zakwalifikowane zostały cztery projekty:

 

SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!