Aktualności Aktualności

Kolejny Miniaturowy sukces

W ciągłym konkursie grantowym NCN MINIATURA odnotowaliśmy kolejny sukces, ponieważ pani dr inż. Natalia Łukasik z Katedry Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych uzyskała grant na badania pod nazwą „Jonoselektywne warstwy receptorowe czujników optycznych dedykowane do wykrywania i oznaczania jonów o znaczeniu biologicznym i środowiskowym”. Przyznana kwota to 39 600 PLN. Gratulujemy.